Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Ik ben gebeld door een verkoper en heb mijn rekeningnummer gegeven. Nu is er geld van mijn rekening afgeschreven. Mag dit?

Ik ben gebeld door een verkoper en heb mijn rekeningnummer gegeven. Nu is er geld van mijn rekening afgeschreven. Mag dit?

Wil een ondernemer geld van uw rekening afschrijven? Dan gelden hier speciale regels voor.

U moet toestemming hebben gegeven om geld van uw rekening af te laten schrijven. Dit kan alleen schriftelijk. Belt de verkoper u op en geeft u telefonisch toestemming voor automatische incasso? Dan moet de ondernemer u een formulier sturen dat u moet ondertekenen en terugsturen. Hebt u geen machtiging ondertekend? Dan is de incasso onrechtmatig. Dit betekent dat de incasso niet geldig is. De ondernemer mag dan niet zomaar geld van uw rekening afschrijven.

Let op

Hebt u te maken met een onrechtmatige incasso? Dan wil dit nog niet zeggen dat u daarom helemaal niets hoeft te betalen. Of u moet betalen is afhankelijk van de vraag of u een overeenkomst hebt gesloten met de verkoper.

Wat kan ik doen als er sprake is van een onrechtmatige incasso, en er toch geld is afgeschreven?

De meeste bedragen die automatisch van uw rekening zijn afgeschreven, kunt u binnen 56 dagen laten terugstorten. Dit noemen we ook wel storneren of terugboeken. Wilt u geld terug laten storten? Stuur dan een kaartje naar uw bank. Hiervoor zijn speciale kaarten gemaakt die u bij uw bank kunt krijgen. Bankiert u via internet? Dan kunt u het bedrag vaak zelf via internet terugstorten. U hoeft niet te zeggen waarom u het bedrag wilt terugstorten.

Is de termijn voor terugstorten al voorbij? Of gaat het om een incasso die u niet kunt terugstorten, zoals een incasso voor kansspelen? Neem dan contact op met uw bank. Uw bank kan binnen 13 maanden controleren of het bedrijf een machtiging heeft om geld af te schrijven. Heeft het bedrijf geen geldige machtiging? Dan stort de bank het geld terug op uw rekening.

Stuur een brief aan het bedrijf

Schrijf de ondernemer een brief met daarin uw klacht. U kunt de brief aangetekend versturen. Dan hebt u een bewijs dat u de brief hebt gestuurd. Zet in de brief de volgende informatie:

  • dat het bedrag onterecht van uw rekening is gehaald, omdat u daarvoor geen toestemming hebt gegeven;
  • dat u daarom het geld hebt laten terugstorten door uw bank. Vraag een reactie voor een bepaalde datum. Let op: de tijd die u de ondernemer geeft moet redelijk zijn.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook