Wat is er over mij bekend als ik bel of internet?

Maakt u gebruik van het internet of belt u met uw mobiel of vaste telefoon? Dan worden er gegevens van u bewaard. Bijvoorbeeld gegevens over naar welke nummers u belt en hoe lang het gesprek duurt. En over hoeveel data u hebt verbruikt op internet. De aanbieder mag deze informatie alleen gebruiken om:

  • de telefoon- of internetverbinding tot stand te brengen. En deze in stand te houden zolang als u dat wilt;
  • u een gespecificeerde rekening te sturen. Bijvoorbeeld om onduidelijkheid over uw rekening op te lossen;
  • u te informeren over uw eigen verbruik;
  • fraude of criminaliteit op te sporen.

Bezoekt u een website of gebruikt u een app? En wil de website of app toegang tot de gegevens op bijvoorbeeld uw computer, smartphone of tablet? Of cookies plaatsen op uw apparatuur? Dat mag niet zomaar.

Kunt u zelf informatie opvragen bij uw aanbieder?

Wilt u inzicht in uw rekening? Dan kunt u een specificatie van uw rekening opvragen bij uw aanbieder. Hierop kunt u bijvoorbeeld zien wanneer u naar welk nummer gebeld hebt en hoelang. Hebt u vragen over het gebruik van data? Bijvoorbeeld bij het gebruik van mobiel internet? Daarvan mag de aanbieder niet alle gegevens bewaren. De aanbieder kan wel vertellen hoeveel data u verbruikt hebt. Maar de aanbieder kan u niet vertellen welke websites u bezocht hebt of wat u precies hebt gedownload.

Forward