Ik heb betaald voor een kortingsabonnement, terwijl ik niet schriftelijk heb ingestemd. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Hebt u betaald voor een abonnement op online cashback of een kortingsabonnement, terwijl u niet schriftelijk hebt ingestemd met de overeenkomst? Dan is er geen geldige overeenkomst tot stand gekomen. U hoeft dan niet te betalen.

Drie manieren om uw geld terug te krijgen

Storneren

De meeste bedragen die automatisch van uw rekening zijn afgeschreven, kunt u binnen 56 dagen laten terugstorten. Dit noemen we ook wel storneren of terugboeken. U hoeft niet te zeggen waarom u het geld terug wilt. De bank controleert niet of u het geld terecht of onterecht terugboekt.

Wilt u geld terug laten storten? Stuur dan een kaartje naar uw bank. Hiervoor zijn speciale kaarten gemaakt die u bij uw bank kunt krijgen. Bankiert u via internet? Dan kunt u zelf het bedrag via internet terugstorten.

Verzoek aan de bank terugstorten onrechtmatige incasso

Soms wordt er geld van uw rekening gehaald, terwijl u daar geen schriftelijke toestemming voor hebt gegeven. Dit wordt ook wel een onterechte incasso of een onrechtmatige incasso genoemd.

U kunt binnen 13 maanden nadat het bedrag is afgeschreven het geld terugvragen bij de bank. U zult dan wel moeten uitleggen waarom u het geld terug wil.

Verzoek aan de ondernemer om het bedrag terug te betalen

Hebt u het bedrag zelf overgemaakt naar de ondernemer? Dan kunt u niet storneren of een verzoek indienen aan de bank om een onrechtmatige incasso terug te storten.

Hebt u zelf betaald, maar bestond hiervoor geen overeenkomst? Dan wordt dit ook wel een onverschuldigde betaling genoemd. U hebt dan recht op teruggave van het bedrag dat u hebt betaald. Vraag de ondernemer het geld terug te storten. Schrijf de ondernemer een brief. Zet in de brief de volgende informatie:

  1. Dat u stelt dat u geen overeenkomst hebt met de ondernemer. U hebt namelijk niet schriftelijk ingestemd met het telefonisch aanbod voor een abonnement op online cashback of kortingsabonnement.
  2. Dat u onverschuldigd hebt betaald.
  3. En dat u het bedrag binnen een redelijke termijn terug wil.
  4. Gebruik onderstaande voorbeeldbrief

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward