Hoe weet ik welke internetsnelheid ik heb op mijn adres?

U kunt op internet verschillende tests vinden om te bepalen of u de internetsnelheid krijgt die uw aanbieder u heeft beloofd. Zo kunt u een idee krijgen van de internetsnelheid. Measurement Lab heeft bijvoorbeeld een speciale website waar u de internetsnelheid kunt testen.

Waarom verwijst ConsuWijzer naar een test van Measurement Lab?

De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) krijgt de meetresultaten van Measurement Lab. ACM gebruikt deze gegevens om te weten wat de kwaliteit is van internetdiensten in Nederland. U kunt ook een andere snelheidstest doen. Maar ACM krijgt de resultaten van die tests niet te zien.

Hoe werkt de test van Measurement Lab om mijn internetsnelheid te meten?

Met de test meet u de downloadsnelheid en de uploadsnelheid van de internetverbinding. Na het uitvoeren van de test krijgt u de resultaten meteen op uw scherm te zien.

Hoe zit het met mijn privacy als ik de test van Measurement Lab doe?

De meetresultaten van Measurement Lab worden gekoppeld aan uw IP-adres. Deze gegevens zijn openbaar. Iedereen kan dus zien welke internetsnelheid er op uw IP-adres is.

U hoeft geen andere persoonsgegevens op te geven voor de test. In de algemene voorwaarden van Measurement Lab vindt u meer informatie over uw privacy. U vindt de algemene voorwaarden op de website van Measurement Lab.

Wat gaat ACM doen met de meetgegevens?

De toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) krijgt de meetresultaten van Measurement Lab. ACM gebruikt deze gegevens om te weten wat de kwaliteit is van internetdiensten in Nederland. ACM kan bijvoorbeeld aanbieders vergelijken en ook bekijken of er per gebied verschillen zijn.

ACM gaat bekijken of het meetsysteem van Measurement Lab voldoende nauwkeurige resultaten geeft voor consumenten. Als dat zo is dan kan dat systeem uiteindelijk een certificaat krijgen van ACM. Dat betekent dat het systeem betrouwbare resultaten geeft voor het meten van de internetsnelheid.

Krijgt het systeem uiteindelijk een certificaat? En hebt u een geschil met uw aanbieder over de internetsnelheid? Dan kunt u de meetresultaten ook als bewijs gebruiken dat uw aanbieder zich niet houdt aan de overeenkomst.

Mijn internetsnelheid blijkt veel lager te zijn dan in de voorwaarden van mijn contract is beloofd. Wat kan ik doen?

In uw contract en in de algemene voorwaarden staat welke kwaliteit u van een internetdienst kunt verwachten. Ontvangt u een veel lagere snelheid dan u volgens uw contract mocht verwachten? Volg dan het stappenplan hieronder. 

Let op: Op dit moment weet ACM nog niet of het meetsysteem van Measurement Lab een certificaat gaat krijgen. Daarom kunnen we u nog niet vertellen of u de meetresultaten als bewijs kunt gebruiken bij een procedure voor bijvoorbeeld de Geschillencommissie of de rechter. Pas als ACM het meetsysteem een certificaat heeft gegeven, kunt u de resultaten gebruiken in een procedure. 

Neem contact op met de aanbieder

U kunt bellen met de klantenservice, een e-mail sturen of het contactformulier invullen op de website. Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen:

Schrijf een officiële brief of e-mail

Schrijf de aanbieder een brief of e-mail met daarin uw klacht. U kunt de meetresultaten ook meesturen naar uw aanbieder. Vraag een oplossing vóór een bepaalde datum. De tijd die u de aanbieder geeft moet wel redelijk zijn. Schrijf ook welke vervolgstappen u neemt als de aanbieder geen goede oplossing biedt. Wilt u kunnen bewijzen dat de aanbieder uw bericht ontvangen heeft? Stuur dan een aangetekende brief.

TIP:

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Vraag dan of die u kan helpen met een brief of verdere stappen. Hebt u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u kijken of u bij het Juridisch Loket terecht kunt.

Wilt u vervolgstappen nemen? Dan zijn dit uw mogelijkheden

De Geschillencommissie

Zoek uit of u bij de Geschillencommissie terecht kunt. De Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit? Dan moeten u en de aanbieder zich hieraan houden.

De rechter

Kunt of wilt u niet naar de Geschillencommissie? Bekijk dan of het zin heeft om naar de rechter te gaan.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward