Cookies toestemming

ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Stadsverwarming en blokverwarming

Ik kan mijn warmterekening niet betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw warmterekening niet betalen of hebt u een betalingsachterstand? Uw warmteleverancier kan u niet zomaar afsluiten. U kunt hulp krijgen en zo voorkomen dat u wordt afgesloten van warmte.

Let op

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de hoge energierekening voor een deel te vergoeden. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op

Als u uw warmterekening niet op tijd betaalt, dan krijgt u een betalingsherinnering van uw warmteleverancier. Betaalt u niet binnen 2 weken? Dan stuurt uw warmteleverancier nog een betalingsherinnering met opnieuw een periode van 2 weken om de rekening te betalen. De warmteleverancier stuurt in totaal 3 betalingsherinneringen. Bij iedere betalingsherinnering krijgt u 2 weken de tijd om de rekening alsnog te betalen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Als u niets doet, sluit de netbeheerder u af van energie.

Uw warmteleverancier biedt u een betalingsregeling aan

Lukt het u niet om uw achterstand te betalen? De warmteleverancier moet contact met u opnemen om een betalingsregeling aanbieden. Dit doet hij op verschillende manieren: per brief, mail of telefoon. Een betalingsregeling betekent dat u de rekening in delen betaalt. U moet nog steeds het hele bedrag betalen, maar dat hoeft niet meteen in 1 keer.

Bent u in contact met uw warmteleverancier over een betalingsregeling? Dan mag de warmteleverancier u niet afsluiten.

Meld u aan bij schuldhulpverlening om afsluiting te voorkomen

Spreekt u geen betalingsregeling af? Of kunt u deze niet nakomen? Dan geeft de warmteleverancier uw gegevens door aan de gemeente. De gemeente biedt u later schuldhulpverlening aan. De schuldhulpverlening helpt u om de schuld te betalen. Meld u aan vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de laatste betalingsherinnering.

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw warmteleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw warmteleverancier u niet afsluiten.

Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt.

Tip: hebt u het bewijs van aanmelding bij schuldhulpverlening opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw warmteleverancier.

U wordt niet zomaar afgesloten

In de volgende situaties mag u niet worden afgesloten van warmte:

  • U bent in contact met de leverancier over een betalingsregeling
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpverlener
  • U of een huisgenoot loopt ernstige gezondheidsrisico’s als u geen warmte krijgt. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan uw eigen arts. Vraag of de arts een verklaring wil schrijven dat afsluiting heel schadelijk is voor uw gezondheid. Stuur zo snel mogelijk deze verklaring naar uw warmteleverancier.

Soms mag de leverancier u wel afsluiten

In deze situaties mag u wel worden afgesloten:

  • U reageert niet op de voorstellen van uw leverancier om in contact te komen over een betalingsregeling
  • U houdt zich niet aan de afspraken die u met uw schuldhulpverlener hebt gemaakt
  • U misbruikt de aansluiting of er is sprake van fraude Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen.

Bent u al afgesloten?

Heeft uw warmteleverancier het bewijs van de schuldhulpverlener ontvangen? U wordt dan weer aangesloten op warmte en warm tapwater. Ook als u met de leverancier in contact bent over een betalingsregeling, moet de warmteleverancier u weer aansluiten.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Zie ook