ACM ConsuWijzer gebruikt cookies alleen om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. We slaan geen persoonsgegevens op en delen geen data met derden.

Stadsverwarming en blokverwarming

Ik kan mijn warmterekening niet betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw warmterekening niet betalen, of hebt u een betalingsachterstand? Kom dan snel in actie. Zo voorkomt u dat u wordt afgesloten van warmte. Bent u al afgesloten? Lees wat u moet doen.

Hebt u uw warmterekening niet op tijd betaald? Dan hebt u een betalingsachterstand. Uw warmteleverancier moet u dan eerst een betalingsherinnering sturen. U moet meestal binnen 2 weken betalen.

Doet u dit niet? Dan mag uw warmteleverancier het contract beëindigen, en daarmee de levering van warmte. Ook kan uw leverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Binnen een aantal dagen sluit uw warmteleverancier u af.

Let op

Uw warmteleverancier kan u ook afsluiten bij fraude of misbruik, bij een onveilige situatie of als de overeenkomst afloopt.

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de hoge energierekening voor een deel te vergoeden. Meer informatie over deze maatregelen vindt u op Stijgende energierekening deels gecompenseerd

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen. Volg de volgende stappen:

Met de meeste warmteleveranciers kunt u een betalingsregeling afspreken. Doe dit zo snel mogelijk. Neem voor de uiterste betaaldatum contact op met uw warmteleverancier. Dit is de laatst mogelijke datum om de openstaande rekening te betalen. Bel uw warmteleverancier of gebruik onze voorbeeldbrief.

Bent u al afgesloten en spreekt u een betalingsregeling af? Dan sluit uw leverancier u weer aan.

Let op

Warmteleveranciers zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken. Ook mag uw warmteleverancier een waarborgsom vragen. Kijk in de algemene voorwaarden van uw warmteleverancier. Spreekt u samen af dat u in termijnen betaalt? Laat dit op papier zetten.

Kunt u geen betalingsregeling afspreken? Meld u dan aan bij een schuldhulpverlener. Doe dit vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de betalingsherinnering.
Een schuldhulpverlener zal een aantal afspraken met u maken. U moet zich aan deze afspraken houden. Wilt u weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening.

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw warmteleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw warmteleverancier uw contract niet beëindigen.

Tip

Hebt u het bewijs van aanmelding opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw warmteleverancier.

Meldt u zich niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverlener? Of wijst de schuldhulpverlener uw verzoek af? Dan mag uw warmteleverancier u afsluiten van warmte.
Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt. Zolang u dat doet, mag de warmteleverancier u niet afsluiten.

Bent u afgesloten? En heeft uw warmteleverancier het bewijs van de schuldhulpverlener van u ontvangen? U kunt dan weer worden aangesloten op warmte en/of warm tapwater. Maak een afspraak met uw warmteleverancier voor heraansluiting.

Hebt u een betalingsachterstand? Soms mag de warmteleverancier u niet afsluiten.

Afsluiting in de winter

Hebt u schuldhulpverlening? Of hebt u dat aangevraagd? Dan mag de leverancier u tussen 1 oktober en 1 april niet afsluiten.

Afsluiting bij gezondheidsrisico's

Loopt u of een huisgenoot ernstige gezondheidsrisico's door een afsluiting van warmte? Dan mag uw leverancier u niet afsluiten. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts. Dit moet een andere arts zijn dan uw eigen arts. Vraag of de arts een verklaring wil schrijven dat afsluiting zeer schadelijk is voor uw gezondheid.

Let op

Het bewijs van schuldhulpverlening of de verklaring van een arts moet u binnen een redelijke termijn aan uw warmteleverancier sturen. Vraag uw leverancier wat deze termijn is. Stuurt u dit bewijs niet binnen deze termijn? Dan mag de leverancier u afsluiten van warmte.

Bent u al afgesloten?

Bent u afgesloten van warmte? En hebt u een bewijs van uw schuldhulpverlening? Of hebt u een verklaring van een arts? Dan moet de leverancier u weer aansluiten op warmte.

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is een onderdeel van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Los het nu op!

Zie ook