Iets vragen of melden?

Mag een reisovereenkomst achteraf worden gewijzigd?

Hebt u een pakketreis geboekt? Dan is het uitgangspunt dat de reis wordt uitgevoerd volgens de afspraken die u hierover met de reisaanbieder hebt gemaakt. Maar soms wilt u of wil de reisaanbieder de reisovereenkomst wijzigen. De vraag is dan of dat mag.

Hieronder vertellen wij u wat uw rechten zijn als u de reis wilt wijzigen. En wat uw rechten zijn als de reisaanbieder de reis wil wijzigen.

Ik wil zelf de reisovereenkomst wijzigen

U mag alleen de reisovereenkomst wijzigen als de reisaanbieder u die mogelijkheid geeft. Vraag dit bij de reisaanbieder na. Of kijk hiervoor in de algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden van de reisaanbieder staat meestal wanneer u de overeenkomst kunt wijzigen. En of u dan kosten moet betalen.

De reisaanbieder wijzigt de reisovereenkomst

De reisaanbieder mag alleen in sommige gevallen de reisovereenkomst wijzigen. Bijvoorbeeld: de plaats van vertrek wordt gewijzigd. Of u krijgt een voorstel om in een ander hotel te verblijven. Wat uw rechten zijn hangt af van de vraag of het om een ingrijpende of om een kleine wijziging gaat. Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van een ingrijpende of kleine wijziging.

Uiteindelijk is het aan De Geschillencommissie of rechter om hierover een uitspraak te doen. Hieronder vertellen wij u wat uw rechten zijn bij een ingrijpende wijziging en een kleine wijziging van uw reis.

De reisaanbieder wil een ingrijpende wijziging doorvoeren. Wat zijn mijn rechten?

Is er sprake van een ingrijpende wijziging? Wordt er bijvoorbeeld een totaal ander hotel aangeboden? Of vertrekt u één of twee dagen later? Dan bent u niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. U kunt dit weigeren. En dan mag de reisaanbieder beslissen om de wijziging niet door te voeren. De reis wordt dan uitgevoerd volgens de afspraken die u en de reisorganisatie hierover hebben gemaakt.

Maar de reisaanbieder kan ook beslissen de reis op te zeggen. Zegt de reisaanbieder de reis op? Dan hebt u recht op uw geld terug en op schadevergoeding. De schadevergoeding kan bestaan uit de kosten die u werkelijk hebt gemaakt. Daarnaast kunt u een extra vergoeding krijgen voor misgelopen reisgenot. De extra vergoeding is maximaal één keer het totale bedrag dat u hebt betaald voor de pakketreis.

Heb ik altijd recht op een schadevergoeding?

Soms hebt u geen recht op een schadevergoeding als de reisorganisatie de reis opzegt. De reisorganisatie hoeft u geen schadevergoeding te betalen als er sprake is van overmacht. Bijvoorbeeld door een natuurramp of oorlog. Gaat u niet akkoord met de wijziging? En zegt de reisaanbieder de reis op? Dan hebt u in die situaties wel recht op uw geld terug. Maar geen recht op een schadevergoeding of een vergoeding voor misgelopen vakantiegenot.

Is er sprake van een overboeking? Dan is dit geen overmacht. Bij een overboeking zijn er meer boekingen gemaakt dan mogelijk is.

De reisaanbieder wil een kleine wijziging van de reis doorvoeren. Moet ik hiermee instemmen?

Een kleine wijziging kunt u niet altijd afwijzen. U kunt een kleine wijziging alleen afwijzen als u kunt onderbouwen waarom het voor u een groot nadeel is. Bijvoorbeeld als u een uur later vertrekt, en u mist daardoor de excursie waarvoor u de reis hebt geboekt.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het voorstel van de reisaanbieder om de reis te wijzigen?

Wil de reisaanbieder het probleem niet oplossen? Schrijf dan een brief of e-mail naar de reisaanbieder. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok - Uw recht halen en melden [UITKLAPPER]

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Het is momenteel erg druk. Wilt u snel antwoord op uw vraag? App of bel ons.

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer