Veelgestelde vragen over ConsuWijzer en toezichthouder ACM

ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

Wat heeft ACM aan mijn melding?

Voor toezichthouder ACM is het belangrijk dat u uw vragen en klachten meldt. ACM gebruikt uw melding om te zien waar problemen zijn. Met uw melding helpt u de toezichthouder ook bepaalde vragen te beantwoorden:

 • Waar hebben consumenten de meeste vragen over?
 • In welke sectoren zijn de meeste problemen?
 • Welke bedrijven houden zich niet aan de wet?
 • Waar moet de toezichthouder iets aan doen?

Hoe en wanneer geeft ConsuWijzer de klacht door aan ACM?

ConsuWijzer registreert iedere vraag en klacht. ACM beschikt direct over alle signalen en bepaalt vervolgens zelf met welke signalen zij aan de slag gaat.

Wat doet ACM met mijn melding bij ConsuWijzer?

Als ACM één of meer meldingen krijgt waaruit blijkt dat een bedrijf structureel de regels overtreedt, dan kan zij verschillende dingen doen, bijvoorbeeld:

 • een bepaalde sector extra gaan controleren.
 • een onderzoek doen naar een bedrijf.
 • bij een overtreding een boete geven aan een bedrijf.
 • een bedrijf dwingen om een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem.
 • via ConsuWijzer extra voorlichting geven over een bepaald onderwerp.

Wanneer komt ACM in actie?

De toezichthouder bepaalt zelf wanneer ze in actie komt. Om te bepalen of zij in actie komt, zijn onder andere de volgende vragen van belang:

 • heeft de klacht betrekking op het terrein van deze toezichthouder?
 • is de overtreding ernstig en structureel?
 • hoe groot is de schade voor consumenten?
 • hoeveel klachten hebben wij gekregen over dit bedrijf?

Ik wil dat het bedrijf stopt met zijn verkoopactiviteiten. Hoe doe ik dat? Kan ConsuWijzer of de toezichthouder ACM daarin een rol spelen?

Nee. ConsuWijzer of de toezichthouder kan een bedrijf niet dwingen om te stoppen met verkopen. Wel kan ACM bedrijven dwingen om hun gedrag aan te passen. Bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. Daarom is het dus erg belangrijk dat u uw klachten meldt bij ConsuWijzer. Dit zijn belangrijke signalen over waar het niet goed gaat in de markt.

Laat ACM mij weten of zij in actie komt na mijn melding?

Nee, dat doet ACM niet. Gaat de toezichthouder een onderzoek doen naar een bedrijf? Dan laat ze niet weten om welk bedrijf dat gaat. Of wat zij gaat onderzoeken. Bedrijven weten zelf ook niet altijd dat zij onderzocht worden. Dat kan namelijk het onderzoek beïnvloeden. Ook kan het zijn dat uit onderzoek blijkt dat een bedrijf zich wel aan de regels heeft gehouden. Het bedrijf kan dan ten onrechte een slechte naam hebben gekregen. Vaak moet de toezichthouder dus eerst de uitslag van het onderzoek hebben.

Als blijkt dat een bedrijf de regels heeft overtreden kan de toezichthouder laten weten om welk bedrijf het gaat en wat de overtreding is. U kunt dat dan vinden op de website van ConsuWijzer, op de website van ACM en in de krant.

Als eerste op de hoogte van een besluit van de toezichthouders? Neem dan een abonnement op de RSS feed van ConsuWijzer.nl of volg ConsuWijzer op Twitter of Facebook.

Hoeveel signalen ontvangt ConsuWijzer?

ConsuWijzer ontvangt jaarlijks zo'n 70.000 vragen en klachten van consumenten.

Hoeveel signalen krijgt ConsuWijzer over bedrijf x?

ConsuWijzer maakt wel bekend over welke branches zij de meeste signalen ontvangt en waar deze over gaan. Maar ConsuWijzer maakt niet bekend hoeveel signalen zij over een bepaald bedrijf ontvangt. ConsuWijzer doet namelijk zelf geen onderzoek naar de meldingen maar registreert deze voor ACM. Als ACM een onderzoek naar een bepaald bedrijf heeft afgerond besluit zij of zij informatie bekend maakt en zo ja welke informatie dat is.

Welke acties heeft de toezichthouder in de afgelopen jaren gedaan?

De Autoriteit Consument & Markt bestaat sinds 1 april 2013. De toezichthouder is ontstaan door een fusie van drie toezichthouders: de Consumentenautoriteit, de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) en OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Wilt u weten welke acties de toezichthouders in voorgaande jaren al hebben gedaan dankzij uw meldingen bij ConsuWijzer? Hieronder vindt u meer informatie.

Ik ben het niet eens met de wet of regels waar ACM op toeziet. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met een wet of met regels waar ACM op toeziet. U hebt dan een mening over beleid dat door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. Dit beleid is aanvaard en kan daardoor niet zomaar worden aangepast. U kunt wel uw mening laten horen.

Meepraten met ACM

U kunt meepraten over de thema’s waar ACM zich mee bezig houdt. Dat kan op acm.denkmee.nl. U kunt daar uw mening geven en laten weten waar ACM zich volgens u mee bezig zou moeten houden. ACM organiseert regelmatig discussies over een thema.

Forward