Veelgestelde vragen over ConsuWijzer en toezichthouder ACM

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

Wat heeft de ACM aan mijn melding?

Voor toezichthouder de ACM is het belangrijk dat u uw vragen en klachten meldt. De ACM gebruikt uw melding om te zien waar er problemen zijn. Uw melding helpt de toezichthouder om  vragen te beantwoorden zoals:

 • Waar hebben consumenten de meeste vragen over?
 • In welke sectoren zijn de meeste problemen?
 • Welke bedrijven houden zich niet aan de wet?
 • Waar moet de toezichthouder iets aan doen?

Hoe en wanneer geeft ConsuWijzer de melding door aan de ACM?

ConsuWijzer registreert iedere vraag en melding. De ACM beschikt direct over alle signalen en bepaalt vervolgens zelf met welke signalen zij aan de slag gaat.

Wat doet de ACM met mijn melding bij ConsuWijzer?

Als de ACM één of meer meldingen krijgt waaruit blijkt dat een bedrijf structureel de regels overtreedt, dan kan zij verschillende dingen doen. Bijvoorbeeld:

 • een bepaalde sector extra gaan controleren.
 • een onderzoek doen naar een bedrijf.
 • bij een overtreding een boete geven aan een bedrijf.
 • een bedrijf dwingen om een oplossing te zoeken voor een bepaald probleem.
 • via ConsuWijzer extra voorlichting geven over een bepaald onderwerp.

Wanneer komt de ACM in actie?

De toezichthouder bepaalt zelf wanneer ze in actie komt. Om te bepalen of zij in actie komt, kijkt zij onder andere naar het antwoord op deze vragen:

 • heeft de klacht betrekking op het terrein van deze toezichthouder?
 • is de overtreding ernstig en structureel?
 • hoe groot is de schade voor consumenten?
 • hoeveel klachten hebben wij gekregen over dit bedrijf?

Ik wil dat het bedrijf stopt met zijn verkoopactiviteiten. Kan ConsuWijzer of de ACM daarin een rol spelen?

Nee. ConsuWijzer of de toezichthouder kan een bedrijf niet dwingen om te stoppen met verkopen. Wel kan de ACM bedrijven dwingen om hun gedrag aan te passen. Bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. Daarom is het belangrijk dat u meldingen over bedrijven aan ConsuWijzer doorgeeft.  Dit zijn belangrijke signalen over waar het niet goed gaat in de markt.

Laat de ACM mij weten of zij in actie komt na mijn melding?

Nee, de ACM laat niet weten naar welke bedrijven zij onderzoek doet. Bedrijven weten zelf ook niet altijd dat zij onderzocht worden. Dat kan namelijk het onderzoek beïnvloeden. Ook kan het zijn dat uit onderzoek blijkt dat een bedrijf zich wel aan de regels heeft gehouden. Het bedrijf kan dan onterecht een slechte naam hebben gekregen. Vaak moet de toezichthouder dus eerst de uitslag van het onderzoek hebben.

Welke acties heeft de toezichthouder in de afgelopen jaren ondernomen?

Als blijkt dat een bedrijf de regels heeft overtreden kan de toezichthouder laten weten om welk bedrijf het gaat en wat de overtreding is. U vindt dat dan op de website van ConsuWijzer, op de website van de ACM en in de media.

Hoeveel signalen ontvangt ConsuWijzer?

ConsuWijzer ontvangt jaarlijks zo'n 70.000 vragen en meldingen van consumenten.

Hoeveel signalen krijgt ConsuWijzer over bedrijf x?

ConsuWijzer maakt wel bekend over welke branches zij de meeste vragen en meldingen ontvangt en waar deze over gaan. Maar ConsuWijzer maakt niet bekend hoeveel vragen en meldingen zij over een bepaald bedrijf ontvangt. ConsuWijzer registreert deze signalen voor de ACM. De ACM besluit mede op basis hiervan of zij optreedt tegen een bedrijf. Pas als de ACM een onderzoek naar een bepaald bedrijf heeft afgerond, besluit de ACM of zij informatie bekend maakt en zo ja welke informatie dat is.

Ik ben het niet eens met de wet of regels waar de ACM op toeziet. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met regels waar de ACM op toeziet. U hebt dan een mening over beleid dat door de politiek is vastgesteld. Dit beleid kan niet zomaar worden aangepast. U kunt wel uw mening laten horen.

Meepraten met de ACM

U kunt meepraten over de thema’s waar de ACM zich mee bezig houdt. Dat kan op acm.denkmee.nl. U kunt daar laten weten waar de ACM zich volgens u mee bezig moet houden. De ACM organiseert regelmatig discussies over een thema.

Forward