Stichting Webshop Keurmerk

Logo Stichting Webshop Keurmerk

Bescherming tegen ondeugdelijke webwinkels

Het Webshop Keurmerk is sinds 2001 de branchevereniging van winkels die de producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. Het Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels. Alle bij het Webshop Keurmerk aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen en zijn herkenbaar aan het Webshop Keurmerk logo.

De bij het Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Webshop Keurmerk-code. Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

De bij Webshop Keurmerk aangesloten winkels moeten aan een aantal voorwaarden te voldoen. Webshop Keurmerk controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen.

Een bij Webshop Keurmerk aangesloten winkel voert een privacyprotocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt.

Houdt een webwinkel zich niet aan de regels? Dan kan de consument een klacht indienen. Webshop Keurmerk onderzoekt dan de klacht en probeert het probleem op te lossen.

Wordt het probleem niet naar behoren opgelost? En is Webshop Keurmerk van mening dat dit te wijten is aan de aangesloten webwinkel? Dan kan het zo zijn dat de webwinkel het Keurmerklogo niet meer mag voeren.

Keurmerk.info

Op de website Van de Stichting Webshop Keurmerk vindt u onder andere:

  • een overzicht van aangesloten winkels
  • algemene informatie over Webshop Keurmerk 
  • een aanmeldformulier voor nieuwe leden
  • een online klachtenformulier
  • informatie over de klachtmogelijkheid

Contact

Stichting Webshop Keurmerk

Vestigingsadres en postadres:
Willemsparkweg 193
1071 HA Amsterdam
(E) info@keurmerk.info

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer