Raad voor Accreditatie (RvA)

Logo Raad voor Accreditatie

Wat is de Raad voor Accreditatie (RvA)?

Accrediteren is volgens de Van Dale 'vertrouwen schenken'. De RvA (Raad voor Accreditatie) beoogt leveranciers, afnemers én u als eindgebruiker vertrouwen te schenken in gekeurde producten en diensten. De RvA houdt toezicht op instellingen die deze producten en diensten beoordelen aan de hand van (inter)nationale normen en regels.

De RvA houdt toezicht, toetst en accrediteert. De RvA begeeft zich op bijna ieder denkbaar werkgebied; van veiligheid van voedsel en producten tot aan de bouw.

Waar het gewenst of noodzakelijk is, zal zij haar activiteiten verder uitbreiden. Dit past ook in het beleid van de Wereldhandelsorganisatie om handelsbelemmeringen tegen te gaan en op te heffen.

Contact

Forward

Consumententhema

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

 

Bel ons op 088 0 70 70 70

Over bellen met ConsuWijzer

 

App ons op 06 5252 7006
Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer

 

Mail ons
Reactie binnen 6 werkdagen

Naar ons contactformulier