KiesBeter.nl

Welke informatie kan ik vinden op KiesBeter.nl?

Op KiesBeter vindt u informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland. En u vindt hier informatie over waar u die zorg kunt vinden. U kunt ook zien wat de kwaliteit is van uw eigen zorgaanbieder. En u kunt zorgaanbieders met elkaar vergelijken. Ook staat er informatie over aandoeningen.

KiesBeter.nl is een website van de overheid. De website wordt beheerd door Zorginstituut Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever en financiert de website.

Met welke vragen kunt u terecht bij Kiesbeter.nl?

  • Ik ben op zoek naar een behandelaar. Ik wil een aantal behandelaars met elkaar vergelijken. Hoe doe ik dit?
  • Wat is de kwaliteit van mijn behandelaar?
  • Ik zoek informatie over aandoeningen. Waar kan ik die vinden?
  • Ik ben op zoek naar medische richtlijnen en betrouwbare bronnen.

Contact

KiesBeter.nl

Zorginstituut Nederland
Postbus 320
1110 AH Diemen

(T) 020 - 797 89 85 (van 9.00 tot 17.00 uur)

Forward