Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Logo Inspectie Leefomgeving en Transport

Wat is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)?

De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) bewaakt en bevordert de veiligheid van het transport op de weg, in de scheepvaart, in de lucht en op het spoor. Ook zet de ILT zich in voor een veilige en gezonde leefomgeving. Hiermee draagt de inspectie bij aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

De Inspectie Leefomgeving en Transport is een inspectiedienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ILT is ontstaan door de samenvoeging van de VI (VROM-inspectie) en de IVW (Inspectie Verkeer en Waterstaat).

De ILT houdt zich bezig met twee thema's:

Leefomgeving

De ILT zet zich in voor het behoud van een veilige en gezonde woon- en werkomgeving. Ook werken zij aan het beperken van belastende invloeden op het milieu. Denk hierbij aan:

 • het toezicht op de veiligheid van bouwwerken en drinkwater
 • de beperking van risico's van gevaarlijke stoffen en industrieën
 • de verantwoorde verwerking van afval en;
 • de preventie en sanering van vervuilingen in bodem en water.

Transport

De ILT zet zich in voor een veilig transport over de weg, over het water en door de lucht. Denk hierbij aan het toezicht op:

 • bedrijven in deze sectoren
 • de infrastructuur op het spoor en in de luchtvaart en
 • de eisen aan de rust- en rij(vaar/vlieg)tijden, vakbekwaamheid, belading en onderhoud
 • het nakomen van de Europese regels over de rechten van luchtvaartpassagiers

Met welke vragen kunt u terecht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport?

De ILT ziet toe op de naleving van de regels op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Denkt u dat een bedrijf de regels overtreedt? Dan kunt u een melding doen. Bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • de normen voor legionella in het drinkwater worden overschreden
 • illegaal of verkeerd gebruik van zware metalen, chemische middelen en andere gevaarlijke stoffen, of het vervoer daarvan.
 • verkeerde verwerking of vervoer van afvalstoffen
 • verkeerde werkwijze in de afvalbranche
 • de kwaliteit van het drinkwater
 • verkeerde opslag van vuurwerk en het afsteken ervan bij evenementen
 • integriteit woningcorporaties
 • luchtvaartmaatschappijen die zich niet houden aan de regels die gelden bij vertraging, annulering en overboeking van vluchten

Passagiersrechten

Een spoorwegonderneming of een luchtvaartonderneming moet uw rechten als passagier in acht nemen. Doet de onderneming dat niet? Dan kunt u bij de ILT een klacht indienen. Neem altijd eerst contact op met de spoorwegonderneming of luchtvaartmaatschappij. Bent u het niet eens met de reactie van de onderneming? Dan kunt u melding doen bij de ILT.

Contact 

Meer informatie over het werkveld en de werkwijze van de ILT staat op de website. U kunt melding doen via het contactformulier op de website.

(T) 088 489 00 00 (8.30 tot 17.00 uur)

Forward

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

Ma-vr 08.30u-17.30u

Tarief 088-nummer