Nieuwsbericht

Twaalf bekende sportscholen passen voorwaarden en website aan

22-05-15nieuwsbericht

Twaalf grote landelijke sportscholen gaan consumenten beter informeren over tarieven en hun rechten bij het afsluiten en opzeggen van abonnementen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de organisaties hier op aangesproken. Ruim 500.000 consumenten worden hierdoor beter geïnformeerd.

Een aantal belangrijke punten waar ACM de bedrijven op heeft aangesproken zijn:

  • tarieven van abonnementen moeten duidelijk op de website staan. De consument moet precies weten wat een abonnement kost. Dan kan hij bewust kiezen;
  • nadat het contract is afgelopen mag de sportschool alleen stilzwijgend verlengen met een maximale opzegtermijn van een maand. De consument moet het abonnement na de looptijd dus telkens per maand op kunnen zeggen;
  • consumenten die online een sportabonnement nemen, hebben het recht dit binnen 14 dagen te annuleren. Ze kunnen er dan nog zonder reden van af. Sportscholen zijn verplicht de consument hier goed over te informeren.

ACM heeft de sportscholen opgeroepen hun medewerkers goed te informeren. Zij moeten zich aan deze regels houden. Klachten over onsportieve voorwaarden kunnen consumenten melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer is het consumentenloket van ACM.