Nieuwsbericht

Stand van zaken rond de Warmtewet

10-06-14nieuwsbericht

Dit is een artikel uit 2014. De informatie is mogelijk verouderd. Zoekt u actuele informatie? Kijk dan in de blauwe kolom aan de rechterkant van dit artikel. Daar staan links naar meer informatie over dit onderwerp.

Op 1 januari 2014 is de warmtewet van kracht geworden. Deze wet moet consumenten die aangesloten zijn op stads- of blokverwarming beschermen tegen te hoge tarieven. Via ConsuWijzer heeft toezichthouder ACM (Autoriteit Consument & Markt) veel vragen van consumenten ontvangen over de uitwerking van de warmtewet per 1 januari 2014.

Over de Warmtewet

Ongeveer één op de acht Nederlandse huishoudens heeft met de Warmtewet te maken, omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen. Het doel van de Warmtewet is om klanten te beschermen tegen te hoge prijzen. Want deze huishoudens en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun leverancier. Zij kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. En zij kunnen ook niet overstappen op gas.

De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op de kosten die een verbruiker zou hebben als hij een gasaansluiting zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Dit heet het "niet-meer-dan-anders-principe". Dit principe is gebaseerd op een gemiddelde verbruiker van gas.

Informatieronde ACM bij leveranciers

ACM heeft een aantal grote warmteleveranciers gevraagd uit te leggen hoe zij de warmtewet hebben uitgevoerd. ACM wilde weten of zij zich aan de wet houden en wil begrijpen hoe de tariefwijzigingen zijn ontstaan. De informatie van de warmteleveranciers heeft ertoe geleid dat ACM aanvullende, meer gedetailleerde informatie bij de warmteleveranciers heeft opgevraagd.

Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor inhoud, ACM voor uitvoering

ACM is als uitvoerder bij de Warmtewet betrokken. Zo bewaakt ACM of de warmteleveranciers zich aan de wet houden. De Warmtewet valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken, Henk Kamp.

Onderzoek Economische Zaken

Minister Kamp informeert de Tweede Kamer nog voor de zomer van 2014 over de Warmtewet. Het ministerie van Economische Zaken spreekt op dit moment met betrokkenen en deskundigen om een goed beeld te krijgen van de situatie in het land. Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer nog voor het zomerreces een brief ontvangt over de Warmtewet. Het zomerreces begint op 4 juli 2014.