NMa beboet NRE Netwerk wegens te hoge nettarieven elektriciteit

29-06-07nieuwsbericht

Dit is een artikel uit 2007. De informatie is mogelijk verouderd. Zoekt u actuele informatie? Kijk dan in de blauwe kolom aan de rechterkant van dit artikel. Daar staan links naar meer informatie over dit onderwerp.

De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft NRE Netwerk B.V. een boete opgelegd van EUR 95.000 wegens drie overtredingen van de Elektriciteitswet 1998. Gebleken is dat dit bedrijf over 2004 voor elektriciteit te hoge transporttarieven in rekening bracht bij ongeveer 2500 zakelijke klanten. Daarnaast bracht NRE Netwerk een te hoog periodiek aansluittarief in rekening bij consumenten.

De Directie Toezicht Energie van de NMa stelt maximumtarieven vast met het oog op redelijke tarieven voor de consument. De NMa heeft deze taak omdat de netbeheerders van nature monopolist zijn in hun gebied. Via tariefregulering stimuleert de toezichthouder dat netbedrijven zo doelmatig mogelijk werken. Uit onderzoek van de NMa bleek dat NRE Netwerk B.V. gedurende de onderzochte periode voor het enkeltarief en het dubbeltarief (dag en nachttarief) hogere tarieven dan de toegestane maximumtarieven voor het transport in rekening bracht. Ook voor de periodieke aansluitvergoeding voor consumenten op jaarbasis heeft NRE Netwerk B.V. teveel gevraagd.

NRE Netwerk B.V. heeft aangegeven dat het gaat om administratieve vergissingen en toegezegd de over 2004 teveel betaalde bedragen van ruim EUR 150.000 terug te betalen. Dit is inmiddels bij de zakelijke klanten gebeurd. Tevens heeft NRE Netwerk B.V. de tarieven aangepast en maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De NMa acht desondanks de hoogte van de boete gerechtvaardigd omdat juist consumenten door de hogere tarieven benadeeld zijn. Daar hoort een stevige boete bij.

In januari 2006 is de NMa een onderzoek gestart naar de facturering door energiebedrijven. In het kader van dat onderzoek heeft de NMa bij NRE Netwerk B.V. meerdere bedrijfsbezoeken afgelegd en heeft zij facturen en de bijbehorende specificaties opgevraagd. De NMa constateerde in zijn algemeenheid dat energiefacturen te vaak fouten bevatten en dat klanten niet in staat zijn energiefacturen zelfstandig te controleren. Daarom besteedt de NMa ook in 2007 aandacht aan de juistheid van energiefacturen. Dit jaar controleert de NMa opnieuw facturen. Daarnaast nodigt de toezichthouder, via brancheorganisatie EnergieNed, de energiebedrijven uit om met voorstellen tot verbetering te komen. Dit najaar maakt de NMa de resultaten van het onderzoek bekend.

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer