Nieuwsbericht

Geld terugboeken makkelijker dankzij nieuwe incassoregels

04-08-14nieuwsbericht

Sinds 1 augustus 2014 moeten Nederlandse bedrijven voldoen aan de Europese incassoregels. Hierdoor komt er minder verschil tussen de betaalregels voor euro’s binnen Nederland en naar het buitenland. Ook is het voor consumenten nu makkelijker om hun geld terug te halen. Bijvoorbeeld als zij geen toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso.

Wat verandert er voor consumenten?

Twee belangrijke voordelen voor de consument zijn:

  • Consumenten moeten vanaf nu altijd schriftelijk een handtekening zetten om akkoord te gaan met een automatische incasso. Anders is de incasso niet geldig. Eerder konden consumenten ook telefonisch akkoord gaan.
  • Consumenten kunnen nu ook een eenmalige machtiging die na 1 augustus 2014 is afgegeven terugboeken (storneren). Eerder kon dat alleen bij doorlopende machtigingen. Veel banken bieden consumenten nu ook de mogelijkheid om een geplande incasso vooraf in te trekken.

Een machtiging voor een kansspel kan niet worden teruggeboekt. Ook moeten consumenten die geld willen terugboeken dit doen binnen 8 weken nadat het bedrag is afgeschreven.

Procedure onterechte incasso’s

Is de termijn voor terugboeken al voorbij? Of gaat het om een incasso die niet kan worden teruggeboekt? En weet de consument zeker dat hij geen machtiging heeft gegeven voor een incasso? Dan kan hij de ‘Melding Onterechte Incasso procedure’ starten bij zijn bank. De bank controleert dan of er een geldige schriftelijke machtiging is afgegeven voor de incasso. De consument kan deze procedure tot 13 maanden na de overboeking starten. Is er geen geldige machtiging? Dan stort de bank het geld terug op de rekening van de consument.

Toezicht

DNB (De Nederlandse Bank) houdt toezicht op de incassoregels in Nederland. Met de Europese incassoregels voldoet Nederland aan de regels voor SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA heeft als doel om te zorgen voor gelijke regels voor betalingen met de euro. Zodat er straks geen verschil meer is tussen een betaling in Nederland of naar een ander Europees land. Ook het gebruik van IBAN valt onder deze regels.

Meer informatie & hulpmiddelen

ConsuWijzer heeft de regels voor het terugboeken van ongewenste incasso’s duidelijk op een rij gezet.

Ook heeft ConsuWijzer twee nieuwe voorbeeldbrieven gemaakt