Gebruik van mobiele telefoon als persoonlijke hotspot (tethering)

03-05-12nieuwsbericht

Dit is een artikel uit 2012. De informatie is mogelijk verouderd. Zoekt u actuele informatie? Kijk dan in de blauwe kolom bij dit artikel. Daar staan links naar meer informatie over dit onderwerp.

Hebt u een mobiel abonnement met internet? U kunt dan uw mobiele telefoon koppelen aan uw tablet of laptop. Dan kunt u internetten via uw mobiele netwerk. Dit heet tethering. U gebruikt uw mobiele telefoon dan om verbinding met het internet te maken . De mobiele telefoon is dan de router. Sommige mobiele aanbieders staan deze optie niet toe. Of ze zijn hierover onduidelijk in hun algemene voorwaarden. Wat kan dit voor u betekenen?

Scenario 1: Uw mobiele aanbieder gedoogt tethering

In de algemene voorwaarden staat dat tethering niet kan, maar het is toch mogelijk. Uw mobiele aanbieder lijkt tethering te gedogen. Dat wil zeggen dat hij geen maatregelen heeft genomen om te zorgen dat het niet kan. Let hierbij goed op welke kosten uw mobiele aanbieder hiervoor rekent. U wordt dan achteraf niet met een hoge rekening geconfronteerd. Volgens de algemene voorwaarden kan het immers niet.

Scenario 2: Uw mobiele aanbieder blokkeert tethering

In de algemene voorwaarden staat dat tethering kan, maar in de praktijk werkt het niet. U mag dan van uw mobiele aanbieder verwachten dat hij het contract nakomt. Dat noemen we het vorderen van nakoming van het contract. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Bent u niet tevreden met de oplossing van uw mobiele aanbieder? Ga dan naar de Geschillencommissie als uw aanbieder hierbij is aangesloten. Neemt de commissie vervolgens een besluit? Dan moeten u en uw aanbieder zich hieraan houden.

Scenario 3: Uw mobiele aanbieder is onduidelijk over tethering

Het staat onduidelijk in de algemene voorwaarden. Vraag bij uw aanbieder na wat hij exact met de algemene voorwaarden bedoelt. Doe dit bij voorkeur voordat u het contract aangaat. Komt u er met uw huidige aanbieder niet uit? Ga dan naar de Geschillencommissie als uw aanbieder hierbij is aangesloten. Neemt de commissie vervolgens een besluit? Dan moeten u en uw aanbieder zich hieraan houden.

Dien een klacht in bij ConsuWijzer

Is uw mobiele aanbieder onduidelijk over tethering? Laat het dan weten aan ConsuWijzer. Zo kan OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) controleren of mobiele aanbieders zich aan de regels houden.

Forward