Nieuwsbericht

ConsuWijzer stopt met de keurmerkenlijst

11-01-17nieuwsbericht

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) is per 1 november 2017 gestopt met de keurmerkenlijst op haar website consuwijzer.nl. Aanvragen van bedrijven voor de keurmerkentoets worden niet meer in behandeling genomen.

ConsuWijzer geeft alleen nog algemene informatie over keurmerken aan consumenten.

Waarom is ConsuWijzer gestopt met de keurmerkenlijst?

De keurmerken op de keurmerkenlijst van ConsuWijzer werden getoetst door de RvA (Raad voor Accreditatie). De RvA mag vanwege nieuwe Europese regels de keurmerkentoets niet meer uitvoeren. De ACM heeft daarom in overleg met het Ministerie van Economische Zaken besloten de lijst met getoetste keurmerken van haar site te verwijderen.

De keurmerken van geaccrediteerde instanties zijn nu op de website van de RvA te vinden. De ACM heeft de keurmerkeigenaren hierover geïnformeerd.