Nieuwsbericht

ConsuWijzer-actie Durf te melden succes

24-09-15nieuwsbericht

De actie van ConsuWijzer om consumenten klachten te laten melden die ze eerder niet durfden te melden was een succes. ConsuWijzer ontving honderd meldingen via het speciale formulier dat alleen tijdens de actie gebruikt kon worden. Ongeveer een kwart van de meldingen ging over erotische producten, zoals het gebrek aan garantie daarop. Daarnaast kwamen er diverse meldingen binnen over datingsites - over mogelijke ‘fake’ profielen en over problemen met opzeggen - en over incassotrajecten.

ConsuWijzer wilde met deze actie achterhalen of er consumentenproblemen zijn die eerder niet in beeld kwamen bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder achter ConsuWijzer. Door de mogelijkheid te bieden tijdens de actie anoniem te melden, was de veronderstelling dat de drempel lager was om zaken te melden waarvoor men zich schaamt.

De komende periode bekijkt ACM of de meldingen aanleiding geven om bepaalde bedrijven of sectoren onder de loep te nemen. Ook gaat ACM het gebruik van een anoniem meldingsformulier evalueren. Van de honderd meldingen via het speciale formulier meldden 38 consumenten anoniem. De andere consumenten kozen ervoor om wel hun gegevens achter te laten. Bijvoorbeeld om advies te krijgen van ConsuWijzer. Overigens kunt u als consument altijd uw klacht in vertrouwen melden bij ConsuWijzer, of u zich schaamt voor uw melding of niet.

Bij ConsuWijzer krijgen consumenten die een probleem hebben met een bedrijf gratis advies hoe ze hun probleem kunnen oplossen. De meldingen zijn van belang voor ACM. ACM treedt op tegen bedrijven die de regels niet naleven.