Consumentenautoriteit beboet Tele2

07-04-09nieuwsbericht

Dit is een artikel uit 2009. De informatie is mogelijk verouderd. Zoekt u actuele informatie? Kijk dan in de blauwe kolom aan de rechterkant van dit artikel. Daar staan links naar meer informatie over dit onderwerp.

De Consumentenautoriteit, één van de toezichthouders achter ConsuWijzer, heeft Tele2 Nederland B.V. boetes opgelegd van in totaal 70.000 euro. Dit voor de manier waarop Tele2 in 2007 en 2008 met name via de telefoon vastnetabonnementen verkocht. De boetes zijn het resultaat van een onderzoek dat de Consumentenautoriteit is gestart omdat zij hierover onder andere via ConsuWijzer meldingen ontving.

De overtredingen van Tele2

Tele2 maakte gebruik van externe callcenters die op grote schaal bestaande klanten van het bedrijf belden met een aanbod voor een vastnetabonnement. Dit gebeurde bij consumenten die al klant waren bij Tele2 voor hun gesprekskosten (via Carrier Preselectie). Marije Hulshof, directeur Consumentenautoriteit: 'Bij het ongevraagd bellen van consumenten met als doel iets te verkopen gelden strikte regels waaraan bedrijven zich moeten houden. Deze regels beschermen u als consument zodat u op basis van juiste en volledige informatie de goede beslissing kunt nemen'.

Na onderzoek heeft de Consumentenautoriteit vastgesteld dat Tele2 zich niet hield aan de regels van deze wet want het bedrijf:

  • gaf aan het begin van het telefoongesprek niet duidelijk aan dat zij belde met het doel om iets te verkopen;
  • gaf niet altijd duidelijke informatie over de kosten van het vastnetabonnement, de wijze van betaling, de duur van het abonnement en de bedenktijd;
  • wees in de bevestigingsbrief die de consument later ontving niet op de juiste bedenktijd die geldt bij 'koop op afstand'.

Tele2 heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

Telemarketing: aandachtsgebied 2009

Uit uw meldingen bij ConsuWijzer blijkt dat bedrijven die gebruik maken van telemarketing, zich niet altijd houden aan de regels van de Wet koop op afstand. Daarom is telemarketing één van de aandachtsgebieden in 2009 van de Consumentenautoriteit. De toezichthouder ontvangt dus graag uw signalen via ConsuWijzer.

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop