Nieuwsbericht

ACM: huurbemiddelaars zeggen andere werkwijze toe

30-09-14nieuwsbericht

NederWoon Verhuurmakelaars en huurbemiddelaar Rots Vast hebben ACM (Autoriteit Consument & Markt) toegezegd hun werkwijze aan te passen. Het gaat om situaties waarin zij bemiddelen voor zowel de verhuurder als de huurder. Vanaf 1 januari 2015 hoeft de huurder geen bemiddelingskosten meer te betalen. Direct Wonen is eerder dit jaar gestopt met huurbemiddeling. Het bureau heeft wel toegezegd zijn werkwijze aan te passen als het later toch weer gaat bemiddelen.

Wanneer een huurbemiddelaar een zelfstandige woonruimte bemiddelt voor zowel verhuurder als huurder, mag hij daarvoor alleen bij de verhuurder geld vragen. ACM heeft gezien dat huurders toch vaak één maand huur moeten betalen. Dit terwijl huurbemiddelaars soms ook een rekening naar de verhuurder sturen. De wet beschermt huurders tegen de dubbele belangen die hierdoor kunnen ontstaan. Deze regels gelden alleen voor de verhuur van zelfstandige woonruimtes, niet bij kamerverhuur.

Er bestond discussie tussen huurbemiddelaars over wanneer er sprake is van bemiddeling. ACM wil daar nu een einde aan maken. De toezichthouder hoopt dat met het voorbeeld van deze twee grote huurbemiddelaars ook andere bureaus hun werkwijze gaan aanpassen. Via ConsuWijzer informeert ACM ook toekomstige huurders. Zodat het voor hen duidelijk is wanneer het rekenen van bemiddelingskosten wel of niet is toegestaan.