Nieuwsbericht

ACM: gewaarschuwde bedrijven houden zich nu aan regels abonnementen

15-12-14nieuwsbericht

ACM (Autoriteit Consument & Markt) maakt vandaag de resultaten bekend van de "waarschuwingsdag abonnementen" eerder dit jaar. In een nieuwsbericht zegt de toezichthouder dat de gewaarschuwde bedrijven zich nu aan de regels houden.

In totaal gaat het om bijna 30 bedrijven waarover consumenten bij ConsuWijzer hadden geklaagd. ConsuWijzer is het consumentenloket van ACM. De klachten gingen onder andere over bedrijven die abonnementen op kranten, tijdschriften of kinderboekjes verkopen. Maar ook om sportscholen of bedrijven voor containerreiniging.

Sommige bedrijven hielden zich bijvoorbeeld niet aan de regels voor het opzeggen. Hierdoor zaten consumenten soms langer vast aan een abonnement dan ze wilden. Ook konden consumenten soms alleen per aangetekende brief opzeggen. Terwijl een telefoontje genoeg was om het abonnement aan te gaan. Ook dat is niet volgens de regels. Want je moet een abonnement kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop je het hebt afgesloten.

ACM heeft al deze bedrijven gebeld op de waarschuwingsdag. Ook hebben alle bedrijven een brief gehad. De bedrijven moesten binnen een bepaalde tijd aan de regels voldoen. Anders kregen zij een boete. Daarom hebben uiteindelijk alle bedrijven hun werkwijze aangepast. ACM heeft gekozen voor deze aanpak om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Hierdoor voorkomt zij dat dit nog meer consumenten geld gaat kosten.

ACM blijft de komende tijd deze bedrijven in de gaten houden. Onder andere via meldingen bij ConsuWijzer.

Duidelijke uitleg over uw rechten bij abonnementen

Klacht indienen over een bedrijf dat zich niet houdt aan de regels voor abonnementen