Nieuwsbericht

ACM gaat verder met reacties op haar Agenda

13-05-14nieuwsbericht

Dit is een artikel uit 2014. De informatie is mogelijk verouderd. Zoekt u actuele informatie? Kijk dan in de blauwe kolom aan de rechterkant van dit artikel. Daar staan links naar meer informatie over dit onderwerp.

Vandaag maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bekend wat zij met de reacties op haar Agenda 2014-2015 gaat doen. Over de aanpak van de thema’s op de Agenda hebben onder andere bedrijven en consumenten meegedacht. Zes weken lang hebben zij via de website denkmee.acm.nl kunnen reageren op vragen en stellingen van ACM. ACM gaat verder met deze reacties. De toezichthouder heeft via ConsuWijzer ook consumenten gevraagd om mee te denken. Zij bedankt alle consumenten die hebben gereageerd. De reacties helpen ACM om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

Op de website van ACM vindt u meer informatie over de reacties en wat de toezichthouder daarmee gaat doen.

De thema’s op de ACM Agenda 2014-2015

ConsuWijzer is het consumentenloket van ACM. De thema’s op de Agenda van ACM zijn onder andere gekozen op basis van uw klachten bij ConsuWijzer. Dit zijn:

  • de online consument
  • investeringsbereidheid in energienetwerken en telecomnetwerken
  • publieke aanbestedingen
  • consument in de zorg
  • overstapdrempels voor de consument (m.n. bij zorgverzekeringen en energie)
  • toetreding in de bancaire sector

Lees meer over deze thema’s op de website van ACM

Consumententhema's