SCM Certificatie

Logo SCM

Accreditatie

Het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) certificaat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Waar staat het SCM certificaat voor?

SCM Certificatie is een certificatie-instituut in Nederland op het gebied van voertuigbeveiliging. Certificeren is het afgeven van een onafhankelijke verklaring door een derde dat een gerechtvaardigd vertrouwen geeft over het aantoonbaar voldoen aan normen en voorschriften.

Bedrijven kunnen zich door SCM Certificatie laten beoordelen op het voldoen aan de criteria die staan in kwaliteitsregelingen. Regelingen die zijn opgesteld door verzekeraars, leveranciers en fabrikanten, gebruikers en overheid.

Bij SCM zijn ruim 3000 inbouwbedrijven aangesloten die de goedgekeurde systemen mogen inbouwen. Vaak uw eigen garage. De consument ontvangen van het gecertificeerde inbouwbedrijf een certificaat voor het ingebouwde systeem.

Wie voeren het certificaat?

Het certificaat wordt gevoerd door gecertificeerde installatiebedrijven van beveiligingsinstallaties.

Van wie is het certificaat?

Het SCM certificaat wordt beheerd door SCM Certificatie BV. SCM is een onafhankelijke organisatie en kent een klachtenprocedure.

Contact

SCM Certificatie BV

(T) 0182 - 82 04 70
(E) info@scm.nl

Forward