Liftinstituut Silverlabel

Logo Liftinstituut Silverlabel

Accreditatie

Het keurmerk Liftinstituut Silverlabel is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Waar staat het keurmerk Liftinstituut Silverlabel voor?

Het Liftinstituut keurmerk 'silverlabel' geeft aan dat het betreffende product voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke veiligheidseisen.

Liften

Wordt dit keurmerk aangetroffen in een lift dan kan de liftgebruiker gerust zijn: de betreffende lift voldeed op het moment van de keuring aan de wettelijke eisen zoals deze zijn vermeld in het Warenwetbesluit Liften; onderdeel van de Warenwet.

Gevelonderhoudsinstallaties (glazenwassersgondels)

Wordt dit keurmerk aangetroffen op een gevelonderhoudsinstallatie dan weet de glazenwasser dat tijdens de recente keuring bleek dat de betreffende installatie voldoet aan de wettelijke eisen zoals deze zijn vermeld in het Warenwetbesluit machines; onderdeel van de Warenwet.

Roltrappen

Wordt dit keurmerk aangetroffen op een roltrap dan weet de gebruiker dat tijdens de recente keuring bleek dat de betreffende installatie voldoet aan de wettelijke eisen zoals deze zijn vermeld in het Warenwetbesluit machines; onderdeel van de Warenwet.

Kermisattracties

Wordt dit keurmerk aangetroffen (bij de kassa van) een kermisattractie, dan kan het publiek erop vertrouwen dat de attractie bij de keuring voldeed aan de wettelijke eisen zoals deze zijn vermeld in het Warenwetbesluit Liften; onderdeel van de Warenwet.

Wie voeren het keurmerk?

Het keurmerk wordt gevoerd door eigenaren van desbetreffende installaties. Het keurmerk moet zichtbaar zijn op een voor het publiek of gebruiker duidelijk zichtbare plek.

Van wie is het keurmerk?

Het keurmerk wordt uitgegeven door het Liftinstituut. Het Liftinstituut is een onafhankelijke keuringsinstantie en kent een officiële klachtenprocedure.

Contact

Liftinstituut

(T) 020 - 435 06 06
(E) info@liftinstituut.nl

Forward