KOMO Afbouw

Logo KOMO Afbouw

Accreditatie

Het KOMO certificaat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Waar staat het KOMO certificaat voor?

Het KOMO Afbouw certificaat is gericht op de kwaliteit van de producten, processen en bedrijfsvoering in de zogenaamde afbouwsector van woningen en gebouwen.

Het KOMO afbouwcertificaat geeft de zekerheid dat, voor zover van toepassing, product en dienst voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit, het Besluit Bodemkwaliteit, en de kwaliteitseisen van de markt.

Wie voeren het certificaat?

Het certificaat wordt gevoerd door gecertificeerde bedrijven uit de afbouwsector zoals stukadoors-, vloer- en plafondbedrijven.

Op de website van KOMO kunt u alle certificaathouders en certificaten eenvoudig vinden. Ook de beoordelingsgrondslagen vastgelegd in KOMO-beoordelingsrichtlijnen kunt op de website van KOMO vinden.

Van wie is het certificaat?

Het KOMO certificaat wordt beheerd door de Stichting KOMO. Bouwproducten- en processen die voorzien zijn van een erkend KOMO-certificaat voldoen aan de eisen die op grond van het Bouwbesluit en/of Besluit Bodemkwaliteit worden gesteld aan de hedendaagse kwaliteitseisen van de markt. Dit wordt gecontroleerd door geselecteerde certificatie-instituten (licentienemers) die geaccrediteerd zijn door de RvA (Raad voor Accreditatie) en een Licentieovereenkomst hebben afgesloten met Stichting KOMO.

De Stichting KOMO is een onafhankelijk organisatie en kent een geschillencommissie in de vorm van het College van Beroep en Bezwaar van de Stichting Bouwkwaliteit.

Er is overheidssteun voor het certificaat; bouw- en woningtoezicht geeft automatisch een vergunning voor producten en/of diensten met het certificaat.

Contact

Stichting KOMO

(T) 0182-540910
(E) info@komo.nl

Forward