HKZ Keurmerk

Logo HKZ ISO 9001

Accreditatie

Het keurmerk is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie.

Waar staat het HKZ Keurmerk voor?

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Wie voeren het keurmerk?

Het keurmerk wordt gevoerd door instellingen in de zorgsector.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

Van wie is het keurmerk?

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector is eigenaar van het HKZ Keurmerk. HKZ kent een klachtenprocedure.

Contact

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

(T) 030 - 239 8022
(E) info@hkz.nl

Forward