Iets vragen of melden?

Warmtetarieven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt elk jaar vóór 1 januari de onderstaande tarieven vast voor warmte:

  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs betaalt u maximaal voor de warmte die u verbruikt om uw huis en water te verwarmen. Deze prijs bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per verbruikte gigajoule. De maximumprijs geldt voor het hele jaar en wijzigt niet tussentijds;
  2. Een vast tarief voor het meten van uw warmteverbruik;
  3. De eenmalige aansluitbijdrage voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet. De ACM stelt geen prijs vast voor aansluitingen op een nieuw aangelegd warmtenet

Wat zijn de maximumtarieven in 2017, 2018 en 2019?

Maximumtarieven warmte
Prijs 2017 (euro incl. BTW) 2018 (euro incl. BTW) 2019 (euro incl. BTW)
Maximumprijs 299,16 + 22,69 per gigajoule 309,52 + 24,05 per gigajoule 318,95 + 28,47 per gigajoule
Meettarief 25,02 25,36 25,98
Eenmalige aansluitbijdrage t/m 25 meter 1011,73 1037,78 1.038,89
Eenmalige aansluitbijdrage per meter langer dan 25 meter 32,27 33,77 33,91

Warmteleveranciers mogen geen hoger bedrag in rekening brengen dan deze maximale tarieven. Zij mogen wel een lagere prijs hanteren.

Brengt uw warmteleverancier hogere tarieven in rekening dan de tarieven die  ACM heeft vastgesteld?

Volg dan onderstaand stappenplan:

Neem contact op met uw warmteleverancier

Probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Dan kunt u het volgende doen:

Vraag om rechtsbijstand, of schrijf zelf een brief

Schrijf de warmteleverancier een brief of een e-mail met daarin uw klacht. Vraag om een oplossing binnen een bepaalde termijn. De termijn die u de warmteleverancier geeft moet wel redelijk zijn. In de Warmtewet staat niet wat een redelijke termijn is voor het oplossen van een klacht. Kijk in de algemene voorwaarden bij het contract wat de termijn is waarbinnen klachten worden opgelost. Deze termijn kunt u overnemen. Het is uiteindelijk wel aan een rechter of een geschillencommissie om te beoordelen of de termijn ook echt redelijk is.

Schrijf in uw brief ook welke vervolgstappen u neemt als de warmteleverancier geen goede oplossing biedt.

Komt u er niet uit? En hebt u een rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u die ook inschakelen.

Wilt u vervolgstappen nemen? Dan zijn dit uw mogelijkheden:

De Geschillencommissie of Huurcommissie.

Een geschillencommissie of Huurcommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft. Neemt de commissie een besluit, dan moeten uw warmteleverancier en u zich hieraan houden. Kijk in de algemene voorwaarden bij welke commissie uw leverancier is aangesloten.

De rechter

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer