Iets vragen of melden?

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Hieronder staat een stappenplan. Dit kunt u volgen als u verhuist. Of u nu een nieuw energiebedrijf kiest of niet. Dan weet u zeker dat uw aansluiting op elektriciteit en op gas goed wordt geregeld.

Stappenplan

Zoek uit welk energiebedrijf u nu hebt

U kunt voor gas en voor elektriciteit een ander energiebedrijf hebben. Dan moet u de volgende stappen voor beide energiebedrijven volgen.

Meld snel dat u gaat verhuizen

Meld uw energiebedrijf zo snel mogelijk dat u gaat verhuizen. U kunt dit al vanaf drie maanden van tevoren doen. Doe dit uiterlijk twee weken voordat u verhuist. Dan kan uw energiebedrijf alles goed voor u in orde maken.

Verhuizing melden via internet

Vaak kunt u uw verhuizing ook via internet melden. Kijk op de website van uw energiebedrijf of dit bij uw energiebedrijf kan.

Wilt u verhuizen en tegelijk van energiebedrijf veranderen? Denk dan aan de opzegtermijn en een boete die u misschien moet betalen?

Schrijf de meterstanden op

Uw energiebedrijf moet aan u de meterstanden opvragen. Schrijf op de dag van de verhuizing de meterstanden op.

De meterstanden in uw oude huis

Had u een koophuis? Dan is het belangrijk om samen met de nieuwe eigenaar de meterstanden in uw oude huis op te schrijven. Vaak ziet u de nieuwe eigenaar bij de sleuteloverdracht. Neemt u dan een meterstandenformulier mee. Dan kunt u dat samen invullen en er allebei uw handtekening op zetten.
Had u een huurhuis? Dan is het belangrijk om samen met de nieuwe huurder de meterstanden in uw oude huis op te schrijven. Kunt u niet met de nieuwe huurder afspreken? Dan kunt u het beste uw verhuurder vragen om samen met u de meterstanden in te vullen en een handtekening op het formulier te zetten.

De meterstanden in uw nieuwe huis

Zorg dat u de meterstanden in uw nieuwe huis opschrijft op de dag dat u de sleutel krijgt. Hebt u uw energiebedrijf gemeld dat u verhuist? Dan stuurt uw energiebedrijf u binnen een paar dagen een ontvangstbevestiging. Dit is een bewijs dat het energiebedrijf weet dat u verhuist.

U schrijft de meterstanden op van de gasmeter en van de elektriciteitsmeter in uw nieuwe huis. Dit kunt u het beste samen met de vorige bewoner doen. U zet allebei uw handtekening op het formulier. Dan bent u het er over eens wie vanaf welk moment de energie betaalt.

Stuur de meterstanden binnen vijftien dagen op

Hebt u de meterstanden opgenomen? Stuur het formulier dan snel op naar uw energiebedrijf. Of vul de meterstanden in via internet? U moet dit doen binnen vijftien dagen na de dag dat u bent verhuisd.

Uw energiebedrijf geeft deze meterstanden door aan uw netbeheerder. Dat hoeft u dus niet zelf te doen. De netbeheerder registreert alle aansluitingen en zorgt voor het transport in zijn gebied.

Controleer uw eindafrekening

Kijk of de meterstanden die u hebt opgegeven ook op de eindafrekening staan. Komt u er dan achter dat de meterstanden niet kloppen? Neem dan contact op met uw energiebedrijf. Doe dit zo snel mogelijk. Uiterlijk vijf werkdagen voor het einde van de derde maand na de overstapdatum mogen er andere meterstanden worden ingediend.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer