Toelichting bij dienstverlening

Beloofde beantwoording e-mail

Hier ziet u hoe snel het energiebedrijf zelf belooft uw e-mail te beantwoorden.

Beloofde beantwoording brief

Hier ziet u hoe snel het energiebedrijf zelf belooft uw brief te beantwoorden.

Opnemen telefoon

Hier ziet u hoe snel het energiebedrijf de telefoon opneemt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau meet deze tijd ieder kwartaal in opdracht van ACM (Autoriteit Consument & Markt). Deze score geeft de gemiddelde tijd weer tijdens de meting in het afgelopen kwartaal in 'uren: minuten: seconden' vanaf het moment dat de telefoon overgaat tot het moment dat u een medewerker aan de telefoon krijgt. Als het energiebedrijf een menu heeft dan is de tijd die u nodig heeft om door het menu heen te komen niet meegerekend.

Tijdigheid rekening Elektriciteit

Hier ziet u hoe vaak het energiebedrijf elektriciteitsrekeningen op tijd verstuurt. Het getal is een percentage. Een score van 100% betekent dat het energiebedrijf alle rekeningen op tijd heeft verstuurd. Sommige kleinere bedrijven hoeven deze score niet op te geven. Dan staat er: 'niet bekend'.

Tijdigheid rekening Gas

Hier ziet u hoe vaak het energiebedrijf gasrekeningen op tijd verstuurt. Het getal is een percentage. Een score van 100% betekent dat het energiebedrijf alle rekeningen op tijd heeft verstuurd. Sommige kleinere bedrijven hoeven deze score niet op te geven. Dan staat er: 'niet apart gemeten'.

Aantal signalen en klachten algemeen

Deze score laat zien hoeveel signalen over het energiebedrijf zijn binnengekomen bij ConsuWijzer in het afgelopen kwartaal. Om deze score te berekenen, is het aantal signalen vergeleken met het totale aantal klanten van het bedrijf.

Er zijn vijf verschillende scores: zeer laag / laag / gemiddeld / hoog / zeer hoog. Laag betekent dat er verhoudingsgewijs weinig signalen binnenkomen over dit energiebedrijf. Hoog betekent dat er verhoudingsgewijs veel signalen binnenkomen over het bedrijf. Deze score is gebaseerd op aantallen en zegt niets over de kwaliteit van de klachtafhandeling door de leverancier.

Signalen en klachten betreffende klantenwerving maken geen onderdeel uit van deze indicator.

Hoe gebruik ik de EnergieWijzer?

U kunt op verschillende manieren zoeken. U kunt bijvoorbeeld één of meer bedrijven vergelijken. U kunt ook bedrijven vergelijken op de punten die voor ú het belangrijkst zijn. U vergelijkt dan op verschillende aspecten. Zo kunt u het energiebedrijf kiezen dat het beste bij u past.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward