Iets vragen of melden?

Afsluiting van elektriciteit en gas

Alleen in bepaalde gevallen mag u worden afgesloten van energie. Dit geldt alleen voor elektriciteit en gas, niet voor warmte.

Wanneer mag het energiebedrijf u afsluiten van energie?

 1. Als u zelf afgesloten wil worden
 2. Als u fraude of misbruik pleegt
 3. Bij een onveilige situatie
 4. Als u uw energienota's niet hebt betaald
 5. Als er geen energiebedrijf bekend is bij uw netbeheerder

Is er verschil tussen afsluiting in de winter en in de zomer?

Nee, er is geen verschil tussen winter en zomer. Energiebedrijven hebben een convenant afgesloten met NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. In dit convenant hebben ze afgesproken dezelfde regels te hanteren voor zomer en winter.

Mag mijn energiebedrijf mij afsluiten als het vriest?

U wordt niet afgesloten wanneer het vriest. Het moet dan wel twee dagen achter elkaar onder de nul graden zijn. Hierop zijn een paar uitzonderingen. U wordt wel afgesloten tijdens een vorstperiode:

 1. als u zelf wilt worden afgesloten;
 2. als u fraude of misbruik pleegt;
 3. bij een onveilige situatie, bijvoorbeeld een gaslek;
 4. als er geen energiebedrijf bekend is bij uw netbeheerder.

U wilt worden afgesloten

Bijvoorbeeld: u bent verhuisd en gebruikt geen energie meer in uw oude woning. Dan kunt u aan uw energiebedrijf vragen om de energie in het oude huis af te sluiten.

Als u fraude of misbruik pleegt

Bijvoorbeeld: u tapt illegaal elektriciteit of gas af. Of u hebt met de meter geknoeid. Dan mag het energiebedrijf u afsluiten.

Onveilige situatie

Bijvoorbeeld: er is een gaslek. Uw netbeheerder moet u dan kunnen afsluiten. Dit om u en uw buren te beschermen tegen bijvoorbeeld ontploffingsgevaar.

Tip

Denkt u dat er een onveilige situatie is? Ruikt u gas, hebt u geen elektriciteit of gas meer, of hebt u last van een meterstoring? Belt u dan het Nationale Storingsnummer: 0800-9009. Dit nummer is gratis en dag en nacht bereikbaar. Uw melding komt terecht bij uw netbeheerder voor gas en elektriciteit. Uw netbeheerder kan dan meteen maatregelen nemen.

Hebt u problemen met het gas of de elektriciteit in uw huis vanaf de meter? Zo een storing moet u zelf oplossen. U kunt hiervoor een installateur laten komen.

Op Gasenstroomstoringen.nl vindt u een overzicht van de gas-en elektriciteitsstoringen.

Als u uw energienota's niet hebt betaald

 • Hebt u uw energienota niet betaald?
 • En hebt u een betalingsherinnering ontvangen? En hebt u deze niet binnen de betalingstermijn voldaan? Dan kunt u worden afgesloten.

Hoe kan ik afsluiting door betalingsachterstanden voorkomen?

Stap 1 - Spreek een betalingsregeling af met uw energiebedrijf

Sommige energiebedrijven bieden u een betalingsregeling aan. U moet zich aan deze regeling houden. Doet u dit niet? Dan kunt u alsnog worden afgesloten.

Let op

Uw energiebedrijf is niet verplicht om u een betalingsregeling aan te bieden. Lukt het niet om een betalingsregeling te treffen met het energiebedrijf? Ga dan naar stap 2.

Stap 2 - U meldt zich op tijd aan bij een schuldhulpverleningsinstantie

U moet zich aanmelden bij een schuldhulpverleningsinstantie binnen de termijn die uw energiebedrijf u heeft gesteld. Deze termijn staat op de betalingsherinnering van de energienota. Een bewijs van de aanmelding moet u binnen deze termijn opsturen aan uw energiebedrijf. Het energiebedrijf mag u dan niet afsluiten totdat de schuldhulpverleningsinstantie op uw verzoek heeft beslist.

Tip

Neem voor de zekerheid contact op met uw energiebedrijf. Vraag of het bewijs van aanmelding bij het energiebedrijf is aangekomen.

Meldt u zich niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverleningsinstantie? Dan kunt u worden afgesloten.

Wijst de schuldhulpverleningsinstantie uw verzoek af? Ook dan mag het energiebedrijf u afsluiten.

Accepteert de schuldhulpverleningsinstantie uw verzoek? Dan mag het energiebedrijf u niet afsluiten zolang de schuldsaneringsregeling geldt. Maar houdt u zich niet aan de regeling? Dan mag u direct worden afgesloten.

Als er geen energiebedrijf bekend is bij uw netbeheerder

Loopt uw energiecontract af? Of hebt u geen energiecontract afgesloten? Sluit dan een nieuw energiecontract af met een (nieuw) energiebedrijf. Anders weet uw netbeheerder niet aan wie u energie betaalt. Uw netbeheerder mag u dan afsluiten van energie.

Iets vragen of melden?

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:30 uur

Bel ons

088 0 70 70 70

Mail ons

Ik wil iets vragen

Ik wil iets melden

Reactie binnen 6 werkdagen

App ons

06 52 52 70 06

Reactie binnen een uur

Over appen met ConsuWijzer