Wat doet ACM voor mij op de energiemarkt?

Gas en licht voor iedereen

U kunt kiezen uit verschillende energiebedrijven. ACM (Autoriteit Consument & Markt) zorgt voor concurrentie op de energiemarkt. Dat heeft ook voordelen voor u. Want door de concurrentie proberen veel energiebedrijven de goedkoopste en de beste te zijn.

Wie beheren het gasnet en het elektriciteitsnet?

Het gasnet en het elektriciteitsnet worden beheerd door aparte bedrijven. Dat zijn de regionale netbeheerders. ACM zorgt ervoor dat alle energiebedrijven tegen dezelfde prijs het gasnet en het elektriciteitsnet kunnen gebruiken. En met dezelfde regels.

Eén keer per jaar bepaalt ACM hoeveel de regionale netbeheerders daarvoor moeten betalen. Uw energiebedrijf rekent die prijs aan u door.

Toezicht op energiebedrijven

ACM geeft energiebedrijven vergunningen. Alleen betrouwbare bedrijven krijgen een vergunning. De energiebedrijven moeten daarvoor ook aantonen dat ze tegen redelijke prijzen en voorwaarden energie kunnen leveren. Zo zorgt ACM dat in Nederland alleen betrouwbare energiebedrijven werken.

ACM blijft ook op de energiebedrijven letten nadat ze een vergunning hebben gekregen. ACM houdt bij of de energiebedrijven goed omgaan met uw gegevens. En of ze de energie op een eerlijke manier verkopen en consumenten goede informatie geven.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward