De energietarieven zijn verhoogd. Kan ACM hier niets aan doen?

Aansluittarieven en transporttarieven

ACM (Autoriteit Consument & Markt) bepaalt elk jaar hoeveel de netbeheerder u maximaal mag vragen om u aan te sluiten en om elektriciteit naar u te transporteren. Verhoogt uw netbeheerder de tarieven? Dan controleert ACM of uw netbeheerder dat volgens de regels doet.

Wilt u de maximale aansluitkosten van uw elektriciteit weten? Of wilt u de maximale transportkosten van uw elektriciteit weten? Kijk dan op de website van ACM. Daar staat wat de netbeheerder u daar maximaal voor mag vragen.

Leveringstarieven

U mag uw eigen energiebedrijf kiezen. Wat u maximaal betaalt voor uw aansluiting en voor het transport van uw energie, bepaalt ACM. Maar uw energiebedrijf bepaalt zelf de prijs voor het leveren van uw elektriciteit en gas. ACM controleert wel of dat een redelijke prijs is.

Bent u ontevreden over wat u aan uw energiebedrijf betaalt voor het leveren van elektriciteit en gas? Dan kunt u overstappen naar een ander energiebedrijf. Let wel goed op wat daarover in het contract met uw energiebedrijf staat.

Heeft deze informatie u geholpen?

Forward