ACM en de energiemarkt

ACM is een afkorting van Autoriteit Consument & Markt. ACM houdt toezicht op de energiemarkt in Nederland. ACM moet ervoor zorgen dat energiebedrijven zich aan de wet houden en eerlijk zaken doen.

ACM heeft op het gebeid van de energiemarkt drie taken:

  1. doen wat in de Elektriciteitswet en de Gaswet staat;
  2. klanten beschermen tegen machtsmisbruik door energiebedrijven;
  3. zorgen voor eerlijke concurrentie op de energiemarkt.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Forward