Ontbinding bij een koop op afbetaling

Ik heb iets gekocht op afbetaling, en ik wil de koopovereenkomst ontbinden. Wat gebeurt er dan met de lening?

U hebt een product gekocht met een afbetalingsregeling. U betaalt dan elke maand een deel van het totale bedrag, totdat u het hele bedrag hebt betaald. U wilt de koopovereenkomst ontbinden omdat uw product niet goed is of niet wordt geleverd. Of u hebt iets op afstand gekocht, bijvoorbeeld via internet. En u wilt het product binnen de bedenktijd terugsturen. Wat gebeurt er dan met de lening? Er zijn drie mogelijkheden.

Lening afgesloten bij verkoper

Hebt u de lening bij de verkoper zelf afgesloten? Dan moet de lening automatisch stoppen. U hoeft geen boete te betalen.

Lening afgesloten bij een financieringsmaatschappij

Hebt u een lening bij een financieringsmaatschappij afgesloten? En hebt u dat bij de koop met de verkoper geregeld? Dan hebt u het recht om de lening ook te ontbinden. U hoeft hiervoor geen boete te betalen. Stuur wel een brief aan de financieringsmaatschappij waarin u schrijft dat u de lening wilt ontbinden.

Lening zelf afgesloten (bijvoorbeeld bij een bank)

Hebt u zelf een lening afgesloten, bijvoorbeeld via uw bank? Kijk dan in de voorwaarden van uw bank of u de lening kunt stoppen. Soms moet u hiervoor een boete betalen.

Forward