Netbeheerder en energiemarkt

Kan de ACM controleren of mijn energienota klopt?

De ACM (Autoriteit Consument & Markt) kan niet controleren of uw nota klopt. Wel kunt u voor bepaalde onderdelen van uw nota zelf kijken hoeveel uw energieleverancier maximaal van u mag vragen. Want de ACM heeft de maximumprijzen vastgesteld. Die maximumprijzen staan op de website van de ACM.

Op de website staan:

  • de maximale aansluitkosten van elektriciteit
  • de maximale transportkosten van elektriciteit en gas

De kosten voor het leveren van elektriciteit en gas bepaalt uw energieleverancier zelf. De ACM controleert wel of die prijzen redelijk zijn.

De ACM is de toezichthouder voor de energiemarkt. De ACM zorgt ervoor dat iedereen elektriciteit en gas kan krijgen. En dat energieleveranciers met elkaar concurreren. Dat heeft ook voordelen voor u. Want door de concurrentie proberen veel energieleveranciers de goedkoopste en de beste te zijn.

Hebt u een probleem met uw energieleverancier? Dan moet u dit met uw energieleverancier bespreken. De ACM is er niet voor klachten over uw energieleverancier.

Elektriciteit

Wilt u de maximale aansluitkosten van uw elektriciteit weten? Of wilt u de maximale transportkosten van uw elektriciteit weten? Kijk dan op de website van de ACM.

Gas

Wilt u de maximale transportkosten van uw gas weten? Kijk dan op de website van de ACM.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.