Netbeheerder en energiemarkt

De ACM en de energiemarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de energiemarkt in Nederland. De ACM zorgt ervoor dat energieleveranciers zich aan de wet houden en eerlijk zaken doen.

De ACM heeft op het gebied van de energiemarkt 3 taken:

  1. doen wat in de Elektriciteitswet en de Gaswet staat
  2. klanten beschermen tegen machtsmisbruik door energieleveranciers
  3. zorgen voor eerlijke concurrentie op de energiemarkt

ACM geeft vergunningen en houdt toezicht

De ACM geeft energieleveranciers vergunningen. Alleen betrouwbare leveranciers krijgen een vergunning. Energieleveranciers moeten daarvoor ook aantonen dat ze tegen redelijke prijzen en voorwaarden energie kunnen leveren. Zo zorgt de ACM dat in Nederland alleen betrouwbare energieleveranciers werken.

De ACM blijft ook op energieleveranciers letten nadat ze een vergunning hebben gekregen. De ACM houdt bij of energieleveranciers goed omgaan met uw gegevens. En of ze de energie op een eerlijke manier verkopen en consumenten goede informatie geven.

U kunt kiezen uit verschillende energieleveranciers. Dat heeft ook voordelen voor u. Want door de concurrentie proberen veel energieleveranciers de goedkoopste en de beste te zijn.

Wie beheren de gasnetten en elektriciteitsnetten?

Het gasnet en het elektriciteitsnet worden beheerd door aparte leveranciers. Dat zijn de netbeheerders. De ACM zorgt ervoor dat alle energieleveranciers tegen dezelfde prijs het gasnet en het elektriciteitsnet kunnen gebruiken. En met dezelfde regels.

De ACM wil dat netbeheerders zo goedkoop en efficiënt mogelijk werken. Tegelijk moeten netbeheerders zorgen dat het net betrouwbaar is. 1 keer per jaar bepaalt de ACM hoeveel de netbeheerders aan netbeheerskosten mogen vragen. Uw energieleverancier rekent die prijs aan u door.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.