De energienota

Ik ben niet geïnformeerd over de grootte van mijn aansluiting. Wie moet die hoge energienota betalen?

Koopt of huurt u een woning? Dan moet u zelf onderzoek doen naar de grootte of capaciteit van de aansluiting. En kijken of uw energiegebruik daarbij past. Hoe groter de aansluiting, hoe hoger de kosten. U moet zelf de nota betalen.

Er wordt niet vaak een uitzondering op deze regel gemaakt. Zelfs niet als u zegt dat u dat niet wist. Maar soms zijn er uitzonderingen op deze regel. Deze kunnen zijn:

  • dat u onvoldoende informatie hebt gekregen van de verkoper, verhuurder of door de energieleverancier over de grootte van uw aansluiting, of
  • dat u geen goede informatie hebt gekregen van de verkoper, verhuurder of door de energieleverancier

ACM ConsuWijzer kan niet zeggen of een partij zich aan zijn onderzoeksplicht of informatieplicht heeft gehouden. Een rechter of de Geschillencommissie kan hier wel een uitspraak over doen.

Mijn verhuurder of verkoper heeft me niet geïnformeerd over de aansluiting. Wat kan ik doen?

Heeft de verhuurder of verkoper van uw woning u niet of onvoldoende geïnformeerd over de grootte van uw aansluiting? Of hebt u onvoldoende informatie gekregen van uw energieleverancier? Schrijf een brief of e-mail met uw bezwaar naar uw verhuurder, verkoper of energieleverancier. Gebruik onze voorbeeldbrief:

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.