De energienota

Ik kan mijn energienota niet (op tijd) betalen. Wat moet ik doen?

Kunt u uw energienota niet op tijd betalen? Of hebt u een betalingsachterstand? Kom dan snel in actie. Zo voorkomt u dat u wordt afgesloten van energie.

Hebt u uw energienota niet op tijd betaald? Dan hebt u een betalingsachterstand. Uw energieleverancier moet u dan  eerst een betalingsherinnering sturen. U moet meestal binnen 2 weken betalen.

Doet u dit niet? Dan mag uw energieleverancier het contract beëindigen. Ook kan de energieleverancier extra kosten in rekening brengen en een incassobureau inschakelen. Binnen een aantal dagen sluit de netbeheerder u af van energie.

Het is duur om opnieuw aangesloten te worden. Kom dus snel in actie om dit te voorkomen. Volg de volgende stappen.

Vraag uw energieleverancier om een betalingsregeling

Met de meeste energieleveranciers kunt u een betalingsregeling afspreken. Doe dit zo snel mogelijk. Neem voor de uiterste betaaldatum contact op met uw energieleverancier. Dit is de laatst mogelijke datum om de openstaande rekening te betalen. Bel uw energieleverancier of gebruik onze voorbeeldbrief.

Let op

Energieleveranciers zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u af te spreken. Ook mag de energieleverancier een waarborgsom vragen. Kijk in de algemene voorwaarden van uw energieleverancier. Spreekt u samen af dat u in termijnen betaalt? Laat dit op papier zetten.

Krijgt u geen betalingsregeling? Meld u dan aan bij een schuldhulpverlener

Kunt u geen betalingsregeling afspreken? Meld u op tijd aan bij een schuldhulpverlener. Doe dit vóór de uiterste betaaldatum van uw rekening. Deze datum staat op de betalingsherinnering.
Een schulphulpverlener zal een aantal afspraken met u maken. U moet zich aan deze afspraken houden. Wilt u weten welke organisatie in uw gemeente u kan helpen? Vraag dit aan de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening.

Aangemeld bij een schuldhulpverlener? Stuur uw bewijs naar uw energieleverancier

Hebt u zich aangemeld bij een schuldhulpverlener? Dan krijgt u daarvan een bewijs. Stuur dit bewijs zo snel mogelijk naar uw energieleverancier. De schuldhulpverlener besluit of zij u gaan helpen. Tot dat besluit genomen is mag uw energieleverancier uw contract niet beëindigen.

Tip

Hebt u het bewijs van aanmelding opgestuurd? Vraag of het is aangekomen bij uw  energieleverancier.

Meldt u zich niet of niet op tijd aan bij een schuldhulpverlener? Of wijst de schuldhulpverlener uw verzoek af? Dan mag uw energieleverancier u afsluiten van energie.

Besluit de schuldhulpverlener om u te helpen? Dan moet u zich aan de afspraken houden die u met de schuldhulpverlener maakt. Zolang u zich aan deze afspraken houdt, mag de energieleverancier u niet afsluiten.

Herbruikbaar blok: Uw recht halen en melden

Komt u er samen niet uit?

Dan kunt u op een andere manier uw recht halen. En u kunt het probleem bij ons melden. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uw melding helpt ons om te zien welke bedrijven zich niet aan de regels houden. En waar wij iets aan moeten doen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.