De energieaansluiting

Ik wil een bouwaansluiting (tijdelijke aansluiting). Wat kost dit?

Hebt u voor het bouwen van een woning elektriciteit nodig? Dan kunt u een bouwaansluiting aanvragen. Een bouwaansluiting wordt uiteindelijk omgezet in een gewone elektriciteitsaansluiting.

Wilt u een bouwaansluiting?

Neem dan contact op met uw netbeheerder. Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de gasleidingen en elektriciteitskabels. Uw netbeheerder is verplicht om u binnen 18 weken aan te sluiten. Vraag daarom de aansluiting ruim van tevoren aan bij uw netbeheerder.

Wilt u weten wie uw netbeheerder is?

Wat kost een bouwaansluiting?

Wij kunnen u niet vertellen wat een tijdelijke aansluiting precies kost. Vraag een offerte aan bij uw netbeheerder. In de offerte moet een duidelijk overzicht staan van de kosten. De netbeheerder geeft daarmee inzicht in de kosten die de netbeheerder verwacht voor het maken van de aansluiting, zoals materiaalkosten en loonkosten. Hiervoor maakt de netbeheerder gebruik van een standaardfactuur, die te vinden is in de Tarievencode Elektriciteit. Zo kunt u zien hoe de kosten zijn opgebouwd.

De standaardfactuur vindt u in de Tarievencode Elektriciteit op pagina 9

Wat kost het omzetten van een bouwaansluiting in een gewone aansluiting?

Ook dit kunnen wij u niet vertellen. Vraag een offerte aan bij uw netbeheerder. In de offerte van de netbeheerder moet een inschatting staan van de werkelijke kosten. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten voor een nieuwe aansluiting van dezelfde grootte, of capaciteit. Het kan zijn dat uw bouwaansluiting verwijderd moet worden. Daar moet u dan extra voor betalen.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.