Duurzame energie

Ik wek zelf energie op. Mag ik de opgewekte energie ook leveren aan mijn buren?

Wekt u zelf elektriciteit op? Dan mag u deze elektriciteit niet zelf aan uw buren leveren. Dit mag wel met tussenkomst van een energieleverancier.

Voor consumenten is levering aan een energieleverancier de beste optie. U levert de elektriciteit aan uw energieleverancier. En deze kan vervolgens de elektriciteit weer aan uw buren leveren. U krijgt dan voor de teruggeleverde energie een terugleververgoeding.

Er zijn 3 redenen waarom u niet rechtstreeks aan uw buren mag leveren:

  1. Het is verboden om zonder vergunning elektriciteit te leveren aan consumenten.
  2. Terugleveren van energie moet via dezelfde aansluiting als waarmee de energieleverancier u levert. Er kan anders niet gesaldeerd worden.
  3. Veiligheid: woningen mogen niet onderling met elkaar verbonden worden door kabels.

Om energie te leveren is een vergunning nodig

Levert u de energie rechtstreeks aan uw buren? Dan overtreedt u de wet en kunt u een boete krijgen. Voor het leveren van elektriciteit aan consumenten en kleinzakelijke afnemers is een vergunning nodig. Maar een vergunning krijgt u niet zomaar. Om een vergunning te krijgen moet er aan een aantal eisen en regels worden voldaan. Zo moeten er allerlei financiële, organisatorische en technische bewijzen worden overlegd. Dit is nodig om aan te tonen dat er aan kwaliteitseisen wordt voldaan.

En een vergunninghouder moet aan iedereen in Nederland die hierom vraagt energie leveren tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Ook zijn er aan het aanvragen van een vergunning kosten verbonden. Daarom is de beste optie voor consumenten om energie aan een energieleverancier te leveren.

Terugleveren van energie op dezelfde aansluiting

U moet de elektriciteit via dezelfde aansluiting terugleveren als waarmee uw energieleverancier u elektriciteit levert. Anders gelden de regels voor teruglevering en de terugleververgoeding niet. Dit staat in de wet.

Veiligheid

Het onderling verbinden van woningen kan gevaarlijke situaties opleveren. Bij brand bijvoorbeeld moet de brandweer in 1 keer de elektriciteit af kunnen sluiten.