Duurzame energie

Hoe weet ik of mijn groene stroom echt groen is?

Bij veel energieleveranciers kunt u kiezen uit twee soorten elektriciteit: grijze stroom en groene stroom. Alle elektriciteit die wordt opgewekt, gaat via het elektriciteitsnet naar uw huis. U kunt niet zien of dat grijze of groene stroom is. Uw energieleverancier moet u vertellen welke stroom u krijgt. U kunt dat zien op het stroometiket.

Wanneer is stroom groen en wanneer grijs?

Waar de elektriciteit vandaan komt bepaalt of het groene of grijze stroom is.

Groene stroom komt van:

  • zonnecollectoren
  • windmolens
  • waterkrachtcentrales
  • biomassa-installaties (zoals vergisters en afvalverbranders)

Grijze stroom komt van:

  • kolencentrales
  • gascentrales
  • kernreactoren

Garanties van Oorsprong

Elke megawatt aan elektriciteit uit groene bronnen (wind, water, zon, biomassa) is goed voor een Garantie van Oorsprong. Dit document geeft een garantie dat de stroom echt groen is. Bijvoorbeeld wanneer een leverancier windstroom uit Nederland aanbiedt. Certiq is in Nederland de instantie die deze garanties uitgeeft.

Niet alle groene stroom komt uit Nederland zelf. Veel energieleveranciers kopen Garanties van Oorsprong in het buitenland. Bijvoorbeeld voor waterkracht uit Frankrijk. Op deze manier kunnen energieleveranciers toch groene stroom aanbieden.

Vindt u het belangrijk dat uw groene stroom in Nederland is opgewekt? Kies dan voor een leverancier met groene stroom uit Nederland.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of uw energieleverancier de juiste soort en hoeveelheid Garanties van Oorsprong gebruikt bij alle groene stroom die hij levert.

Hoe kan ik controleren of ik groene stroom krijg?

Uw energieleverancier stuurt u informatie over de soort stroom die u het afgelopen jaar hebt gekregen. Deze informatie staat in het stroometiket. U krijgt uw stroometiket ieder jaar uiterlijk 1 mei van uw energieleverancier. Het stroometiket zit bij uw jaarrekening. U kunt het stroometiket ook op de website van uw energieleverancier opzoeken.

Op het stroometiket ziet u precies waar uw stroom het voorgaande jaar vandaan kwam. U kunt dus  zien of uw energieleverancier u echt groene stroom leverde. Ook kunt u zien hoeveel groene stroom uw leverancier aan al haar klanten leverde, vergeleken met de geleverde grijze stroom. U kunt dus zien hoe ‘groen’ het hele bedrijf is.

De ACM houdt toezicht op groene stroom. De ACM vergelijkt de geleverde groene stroom volgens de gegevens van uw energieleverancier met de afgeboekte Garanties van Oorsprong.

Ik denk dat mijn energieleverancier geen of onvoldoende groene stroom heeft geleverd. Wat kan ik doen?

Meld het bij ACM ConsuWijzer. En leg ons uit waarom u denkt dat uw energieleverancier zich niet aan de regels houdt. Uw melding kan een belangrijk signaal zijn voor de Autoriteit Consument & Markt om verder onderzoek te doen. En uw energieleverancier eventueel een waarschuwing of boete te geven.

Let op: u kunt hier commentaar geven op onze website. Hebt u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.