Duurzame energie

Ik heb een meter met een dubbeltelwerk. Hoe werkt salderen?

Op uw energierekening staat hoeveel energie u geleverd hebt gekregen van uw energieleverancier. Dat wordt vermeld in kWh. Daarvan wordt de energie die u hebt terug geleverd afgetrokken. Dat deel hoeft u dus niet meer te betalen. Deze aftreksom heet salderen.

In de regelgeving staat niet hoe salderen moet als u 2 telwerken hebt op uw meter.

In de praktijk zijn er 2 manieren om te salderen bij een dubbele meter

En beide methoden zijn toegestaan. De financiële verschillen tussen deze 2 methoden zijn klein. Sommige energieleveranciers vermelden op hun website duidelijke voorbeelden. Stapt u over? Dan moet een energieleverancier u een aanbod doen die op uw situatie van toepassing is. U kunt daarmee nagaan wat u in uw situatie kunt verwachten.

Methode 1: Voorbeeld

Op uw normaaltelwerk neemt u 1000 kWh af van uw energieleverancier. En u levert 1500 terug aan het net. U levert dan 500 kWh meer terug dan u verbruikt.

Op het daltelwerk neemt u 2000 kWh af van uw energieleverancier. En u levert 500 terug aan het net. Van de 2000 kWh wordt deze 500 kWh teruggeleverde energie afgetrokken. U houdt op dit telwerk 1500 verbruikte kWh over.

Van deze 1500 verbruikte kWh op het daltelwerk wordt de 500 kWh die u op het normaaltelwerk hebt teruggeleverd afgetrokken. Voor de overgebleven 1000 kWh verbruikte energie betaalt u 1000 kWh maal het daltarief van uw energieleverancier.

Methode 2: Voorbeeld

Op uw normaaltelwerk neemt u 1000 kWh af van uw energieleverancier. En u levert 1500 terug aan het net. U levert dan 500 kWh meer terug dan u verbruikt.

Op het daltelwerk neemt u 2000 kWh af van uw energieleverancier. En u levert 500 terug aan het net. Van de 2000 kWh wordt deze 500 kWh teruggeleverde energie afgetrokken. U houdt op het daltelwerk 1500 verbruikte kWh over.

U ontvangt over teruggeleverde 500 KWh op het normaal telwerk 500 kWh maal de terugleververgoeding. Deze is doorgaans gelijk aan het normaaltarief van uw energieleverancier. Over 1500 verbruikte kWh op het daltelwerk betaalt u 1500 maal het daltarief van uw energieleverancier.