Tarieven van ziekenhuizen

Diagnosebehandelingcombinaties

Wordt u behandeld in een ziekenhuis? De prijs voor uw behandeling is vastgelegd in een DBC (diagnosebehandelcombinatie). Een DBC is het hele traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (eventuele) ziekenhuisbehandeling die hieruit volgt. Diagnose en behandeling samen hebben één prijs. Wilt u weten of de prijs die op uw rekening staat klopt? U vindt deze informatie op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Nederlandse Zorgautoriteit

Voor 66% van de ziekenhuiszorg bepaalt de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven. Deze tarieven staan op de website van de NZa.

Voor de overige 34% van de ziekenhuisbehandelingen gelden vrije prijzen. Op de website van de NZa kunt u hier meer over lezen.

Forward

ConsuWijzer-karakter met rekening