Voorbeeldbrief - Rekening autoverhuur betalen onder protest

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam autoverhuurbedrijf]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Betaling onder protest

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] ontving ik van uw bedrijf een rekening [kies wat van toepassing is]. Ik ben het niet eens met deze rekening/de hoogte van deze rekening. [kies wat van toepassing is]

U dreigt met invorderingsmaatregelen. Hierdoor plaatst u mij in een onmogelijke situatie. Ik voel mij dan ook gedwongen om de rekening onder protest te betalen.

Het feit dat ik de rekening betaal, betekent echter niet dat ik het eens ben met de rekening/met de hoogte van de rekening. [kies wat van toepassing is] Ik ben het niet eens met deze rekening/met de hoogte van deze rekening is, omdat ? [geef hier aan waarom u het niet eens bent met de rekening]

Als bewijs stuur ik u het volgende mee ? [schrijf hierbij welke kopieën van bewijsstukken u mee stuurt, bijvoorbeeld een tankbonnetje of uw huurcontract]

Ik verzoek u daarom ook om het betaalde bedrag/één deel van het betaalde bedrag [kies een mogelijkheid of vul zelf aan] ter waarde van EUR ... aan mij terug te betalen. U kunt het bedrag storten op rekeningnummer [schrijf hier uw rekeningnummer] ten name van [schrijf hier uw naam].

Ik verzoek u om een reactie binnen twee weken na datum van deze brief.

[Als de ondernemer/verkoper is aangesloten bij de BOVAG, dan kunt u het volgende toevoegen]

Mocht ik binnen deze twee weken geen antwoord van u krijgen, dan leg ik deze klacht voor aan De Geschillencommissie Autoverhuur.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met rekening

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer