Voorbeeldbrief - Niet eens met rekening en/of incassokosten (brief aan incassobureau)

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

CC: [Naam ondernemer]

Betreft: klacht over de rekening [vul eventueel uw kenmerk of dossiernummer in]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum] ontving ik van u een rekening. U berekent aan mij de volgende kosten: [bedrag]. Met deze brief laat ik u weten dat ik het niet eens ben met de hoogte van de [incassokosten of de rekening] omdat:

[Geef hier de reden waarom u vindt dat u de rekening niet hoeft te betalen of waarom u het niet eens bent met de hoogte ervan, bijvoorbeeld:]

  • ik de vordering in zijn geheel betwist (er bestaat bijvoorbeeld geen overeenkomst tussen de ondernemer en u);
  • ik een geschil heb met de ondernemer en dat dit ook bekend is bij de ondernemer (u hebt een klacht over uw product of de dienst die geleverd is);
  • ik ben het niet eens met de incassokosten (er is vooraf geen aanmaning of herinnering gestuurd, dus incassokosten mogen volgens de wet nog niet in rekening worden gebracht);
  • ik het niet eens ben met de hoogte van de incassokosten (het percentage incassokosten klopt niet met de wettelijke regels).

[Als u besluit om de rekening onder protest te betalen, kunt u de volgende alinea toevoegen]

Omdat ik de kosten niet onnodig hoog wil laten oplopen betaal ik de rekening maar laat u bij deze weten dat ik de rekening onder protest betaal. Dit betekent dat ik mij het recht voorbehoud om op deze betaling terug te komen. Ik verzoek u mij binnen twee weken schriftelijk te laten weten hoe u mijn klacht over deze rekening oplost.

[Hebt u onder protest betaald? Vraag dan ook om terugbetaling binnen een redelijke termijn.]

Tevens heb ik ook uw opdrachtgever [naam van de ondernemer] in kennis gesteld van bovenstaande klacht.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met rekening

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer