Voorbeeldbrief - Opzeggen reis ivm onveilig land

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: opzeggen reis vanwege [aangeven waarom u de reis wilt opzeggen, bijvoorbeeld vanwege een oorlog of overstroming]

[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik bij uw organisatie een reis geboekt naar [bestemming]. Vertrekdatum is [datum vertrek].

Ik moet de reis opzeggen omdat het volgens mij te gevaarlijk is om naar [bestemming]  toe te gaan. De reis kan volgens mij daarom niet uitgevoerd worden volgens de verwachtingen die ik mag hebben. Dit heeft te maken met de volgende omstandigheden: [opsommen wat er precies gebeurd is waardoor u wilt opzeggen, stuur ook zo veel mogelijk bewijzen waarom het volgens u te gevaarlijk is].

[Is er een negatief reisadvies door het ministerie van Buitenlandse Zaken voor uw vakantie? Of heeft het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking uitgesproken? Kies dan wat van toepassing is:]

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies uigesproken. Zij adviseren om voorlopig niet te gaan. Ik heb een kopie van dit advies bijgevoegd. [kopie ook meesturen]

Het Calamiteitenfonds heeft een dekkingsbeperking uitgesproken voor het gebied waar ik naar toe ga. Ik heb een kopie van dit dekkingsbeperking bijgevoegd. [kopie meesturen]

Omdat de reis niet uitgevoerd kan worden volgens de verwachtingen die ik mag hebben, heb ik recht om mijn reeds betaalde reissom terug te krijgen.
Ik verzoek u vriendelijk het bedrag binnen twee weken op mijn rekening [rek.nr. op naam van, woonplaats] te storten.

[indien reisorganisatie aangesloten bij De Geschillencommissie]

Wanneer u mijn klacht niet tijdig door u wordt opgelost, dan zal ik mijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Tevens verwacht ik binnen twee weken een schriftelijke reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

[Naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter op vakantie met koffer en camera