Voorbeeldbrief - Ontbinding overeenkomst wegens niet levering product door webwinkel

Vanaf 13 juni geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Veel blijft hetzelfde maar sommige regels veranderen. Er komen ook regels bij. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. Voor overeenkomsten die voor deze datum worden gesloten gelden de oude regels.

Gebruik deze voorbeeldbrief alleen als u het product of de dienst op of na 13 juni 2014 hebt gekocht

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Niet levering product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum aankoop] een [product] bij u gekocht. Wij hebben daarbij het volgende afgesproken over de levertijd: [afspraken levertijd noemen]. U bent binnen de afgesproken levertermijn in gebreke gebleven met levering.

[of]

Ik heb op [datum aankoop] een [product] bij u gekocht. Wij hebben daarbij geen levertijd afgesproken. Op grond van het vierde lid van artikel 9 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek had u binnen 30 dagen na aankoop moeten leveren. Deze 30 dagen zijn verstreken en u hebt niet geleverd.

[N.B. U moet kiezen uit de volgende drie opties, afhankelijk van uw probleem:]

1 [gebruiken als geen levertermijn was afgesproken of als de afgesproken termijn niet heel belangrijk was om de aankoop te doen]

Ik verwacht het [product] binnen [nieuwe leveringsperiode] te ontvangen. Mocht u binnen deze termijn wederom niet geleverd hebben dan ontbind ik de overeenkomst en stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Ik verlang ook dat u dan het reeds betaalde aankoopbedrag van [invullen bedrag], binnen twee weken terug betaalt. U kunt het bedrag storten op [bank/gironummer] ten name van [uw naam] te [woonplaats].

2 [gebruiken als afgesproken termijn wel heel belangrijk voor u was om de aankoop te doen]

U hebt binnen de afgesproken levertermijn niet geleverd. Deze levertermijn was essentieel. Ik stel dan ook geen prijs meer op het [product] en ik ontbind de koopovereenkomst. Graag ontvang ik binnen twee weken het reeds betaalde aankoopbedrag van [ invullen bedrag] retour. Ik verwacht daarbij opgeteld de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd. U kunt het bedrag storten op [bank/gironummer] ten name van [uw naam] te [woonplaats].

[Als u ook een financieringsovereenkomst hebt afgesloten:]

Op grond van de wet brengt de ontbinding van de [koop/ dienst] met zich mee dat ik de afgesloten financiering ten behoeve van gedane aankoop van rechtswege zonder kosten kan ontbinden.

[indien de financieringsovereenkomst door de verkoper bij een ander dan de verkoper is afgesloten:]

Een afschrift van dit schrijven zal ik versturen naar de financier.

[Eventueel toevoegen]

Voorts stel ik u bij deze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Deze bedraagt [bedrag]

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Gebruik deze voorbeeldbrief alleen als u het product of de dienst vóór 13 juni 2014 hebt gekocht

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Niet levering product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum sluiten overeenkomst] via uw website een [product] bij u besteld. Mijn aankoop is nog steeds niet geleverd.

[als de algemene voorwaarden geen afwijkende levertermijn hebben geregeld geldt:]

Aangezien inmiddels meer dan dertig dagen zijn verstreken bent u in verzuim en ben ik op grond van de wet Overeenkomsten op Afstand gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, hetgeen ik hierbij doe.

[indien er betalingen zijn gedaan:]

Ik ontvang de door mij verrichte betaling van [bedrag] zo spoedig mogelijk gestort op mijn rekeningnummer [rekeningnummer].

[als de algemene voorwaarden wel een afwijkende regeling kennen over de levertermijn en is er geen automatisch verzuim:]

Aangezien er niet geleverd is binnen de levertermijn, stel ik u hierbij reeds in gebreke: Indien het gekochte product niet geleverd wordt binnen [nadere door u gestelde termijn of de nadere in de algemene voorwaarden geregelde termijn] ben ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

[Indien er betalingen zijn gedaan:]

In dat geval ontvang de door mij verrichte betaling van [bedrag] zo spoedig mogelijk gestort op mijn rekeningnummer [rekeningnummer].

[indien tevens een financieringsovereenkomst afgesloten:]

Op grond van de wet brengt de ontbinding van de [koop/ dienst] met zich mee dat ik de afgesloten financiering ten behoeve van gedane aankoop van rechtswege zonder kosten kan ontbinden.

[indien de financieringsovereenkomst door de verkoper bij een derde is afgesloten:]

Een afschrift van dit schrijven zal ik versturen naar de financier.

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken,

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen