Voorbeeldbrief - Ontbinding overeenkomst wegens niet levering product door webwinkel

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Niet levering product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum sluiten overeenkomst] via uw website een [product] bij u besteld. Mijn aankoop is nog steeds niet geleverd.

[als de algemene voorwaarden geen afwijkende levertermijn hebben geregeld geldt:]

Aangezien inmiddels meer dan dertig dagen zijn verstreken bent u in verzuim en ben ik op grond van de wet Overeenkomsten op Afstand gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, hetgeen ik hierbij doe.

[indien er betalingen zijn gedaan:]

Ik ontvang de door mij verrichte betaling van [bedrag] zo spoedig mogelijk gestort op mijn rekeningnummer [rekeningnummer].

[als de algemene voorwaarden wel een afwijkende regeling kennen over de levertermijn en is er geen automatisch verzuim:]

Aangezien er niet geleverd is binnen de levertermijn, stel ik u hierbij reeds in gebreke: Indien het gekochte product niet geleverd wordt binnen [nadere door u gestelde termijn of de nadere in de algemene voorwaarden geregelde termijn] ben ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

[Indien er betalingen zijn gedaan:]

In dat geval ontvang de door mij verrichte betaling van [bedrag] zo spoedig mogelijk gestort op mijn rekeningnummer [rekeningnummer].

[indien tevens een financieringsovereenkomst afgesloten:]

Op grond van de wet brengt de ontbinding van de [koop/ dienst] met zich mee dat ik de afgesloten financiering ten behoeve van gedane aankoop van rechtswege zonder kosten kan ontbinden.

[indien de financieringsovereenkomst door de verkoper bij een derde is afgesloten:]

Een afschrift van dit schrijven zal ik versturen naar de financier.

Graag ontvang ik een bevestiging van mijn schrijven binnen twee weken,

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter online aan het winkelen