Voorbeeldbrief - Aanmaning herstelverzoek door dienstverlener of aannemer

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Aanmaning herstelverzoek

[Woonplaats, datum]

Geachte heer, mevrouw,

Op [datum] heb ik u verzocht herstel uit te voeren van het eerder door u uitgevoerde werk. Tot op heden is dat nog niet gebeurd.

De herstelwerkzaamheden betreffen [omschrijving klachten].

U bent als opdrachtnemer verantwoordelijk voor het afleveren van deugdelijk werk en dient bij tekortkomingen deze te herstellen. Zo is dat wettelijk geregeld.

Ik stel u hierbij vast aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het ondeugdelijke werk.

Ik verwacht dat het herstelwerk binnen [termijn] wordt verricht.

[Indien van toepassing] Na goede afronding van het herstel zal ik overgaan tot volledige betaling. Tot die tijd wacht ik met betalen van [bedrag]. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de tekortkomingen van het werk.

Ik verzoek u binnen een week na dagtekening van deze brief te reageren om een afspraak te maken over het te verrichten werk.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter aan het klussen

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer