Voorbeeldbrief - Laatste mogelijkheid voor verkoper tot herstel product

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Laatste mogelijkheid tot herstel product

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type].

Het [product] heeft niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik omdat [opsomming klachten]. 

Ik verzocht u op [datum] het [product] te herstellen. Tot nu toe bent u daarin [niet geslaagd / bent u daartoe niet bereid geweest]. Door middel van deze brief wil ik u voor de laatste keer de mogelijkheid bieden om bovengenoemde klachten op te lossen. Mocht u geen actie ondernemen naar aanleiding van dit schrijven dan zal ik het herstel door een andere partij laten uitvoeren. Bij deze stel ik u aansprakelijk voor de kosten die hieruit voortvloeien.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop

Vraag of klacht? Bel ons!

088 - 0 70 70 70

5 dagen per week van
8.30-17.30u, tarief 088-nummer