Voorbeeldbrief - Herstel of vervanging van ondeugdelijk product binnen de garantieperiode

Afzender

[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan

[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Herstel of vervanging van ondeugdelijk product binnen de garantieperiode

[Woonplaats, datum]

Geachte heer/mevrouw,

Op [datum aankoop] kocht ik bij u een [product]. Het betreft een [merknaam en type].

U verleende garantie op de aankoop. Het [product] heeft niet de eigenschappen die nodig zijn voor normaal gebruik omdat [opsomming klachten].

Ik verzoek u vriendelijk de genoemde gebreken te herstellen, of het [product] te vervangen. Gezien de verleende garantie ga ik ervan uit dat er geen kosten zijn verbonden aan herstel of vervanging.

[Toevoegen als u de koopovereenkomst wil ontbinden na verstrijken reparatietermijn:]

Is kosteloos herstel of vervanging binnen [redelijke termijn noemen] niet mogelijk, dan bent u in gebreke en heb ik het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Ik retourneer dan het product. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen.

Als u van mening bent dat mijn klachten onterecht zijn, wijs ik u op de omgekeerde bewijslast die de verleende garantie met zich mee brengt.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

Forward

ConsuWijzer-karakter met wasmachine en laptop